Υλοποίηση δρομολογητή = Router Implementation

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2012 (EN)
Υλοποίηση δρομολογητή = Router Implementation

Ρούσης, Δημήτριος

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται εισαγωγή στα ενσωματωμένα συστήματα Linux. Αναφέρονται οι έτοιμες διανομές ενσωματωμένου Linux, τα εργαλεία ανάπτυξης και οι σημαντικότεροι προμηθευτές τους. Γίνεται μια γενική περιγραφή της μεθοδολογίας ανάπτυξης ενσωματωμένων συστημάτων Linux. Εξετάζονται οι τύποι ανάπτυξης, όπου αναφέρεται για πρώτη φορά το μοντέλο host - target. Αναλύονται επιφανειακά έννοιες που αφορούν την εκκίνηση, τη διαχείριση της μνήμης και την αρχιτεκτονική ενός ενσωματωμένου συστήματος Linux. Στο δεύτερο κεφάλαιο δίνεται έμφαση στην ανάλυση των εργαλείων ανάπτυξης ενσωματωμένων συστημάτων Linux. Εισάγεται η έννοια της διασταυρούμενης αλυσίδας μεταγλώττισης, και της τοπικής μεταγλώττισης. Περιγράφεται το αυτοματοποιημένο σύστημα Buildroot και η παραμετροποίηση της βιβλιοθήκης uClibc, του Linux Kernel, του πολυεργαλείου BusyBox, καθώς και του ίδιου του Buildroot, προκειμένου να μπορεί να δημιουργηθεί το λογισμικό που θα εκτελείται στον Router NGW100. Επίσης, γίνεται αναφορά στη γραμμή εντολών, τις εντολές shell, τους προσομοιωτές τερματικού και τα γραφικά περιβάλλοντα ανάπτυξης IDEs. Το τρίτο κεφάλαιο αφορά το υλικό που υποστηρίζει το ενσωματωμένο Linux. Αφού γίνει μια συνοπτική περιγραφή των διαφόρων αρχιτεκτονικών μικροελεγκτών που υποστηρίζει ο Linux Kernel, ακολουθεί μια αρκετά λεπτομερής ανάλυση των οδηγών συσκευών. Επειδή ένας οδηγός συσκευής είναι δυνατόν να φορτώνεται και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Kernel, ως module, παρουσιάζεται αντίστοιχο παράδειγμα. Αμέσως μετά αναλύονται οι σημαντικότεροι δίαυλοι και οι σημαντικότερες διεπαφές υλικού που εντοπίζονται συχνότερα στα ενσωματωμένα συστήματα Linux και ειδικότερα στον Router NGW100. Τέλος παρατίθενται ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την επικοινωνία με την μνήμη και γίνεται μια εισαγωγή για το επόμενο κεφάλαιο το οποίο αφορά την δικτύωση ενσωματωμένων συστημάτων Linux. Στο τέταρτο κεφάλαιο, το οποίο είναι και το τελευταίο του θεωρητικού μέρους, παρουσιάζεται συνοπτικά η δικτύωση και η δρομολόγηση στα ενσωματωμένα συστήματα Linux. Σε αυτό το κεφάλαιο υπάρχουν θεμελιώδεις έννοιες της δικτύωσης. Μία από αυτές είναι και η στοίβα TCP/IP. Μία άλλη, είναι τα Linux sockets. Επίσης γίνεται αναφορά στα πρωτόκολλα ARP, ICMP και IGMP. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την ανάλυση των οδηγών δικτύου και την απόδοση δικτύωσης του μικροελεγκτή AP7000. Στην παράγραφο που αφορά τους οδηγούς δικτύου παρουσιάζεται και ο οδηγός MACB που χρησιμοποιεί ο Router NGW100 για την επικοινωνία του μέσω Ethernet. Ο κώδικας του συγκεκριμένου οδηγού απασχολεί και ένα ολόκληρο παράρτημα της εργασίας αυτής.

Thesis
NonPeerReviewed

Λειτουργικά συστήματα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)