Ανάλυση επίδοσης σε ασύρματα 802.11s πλεγματικά δίκτυα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Ανάλυση επίδοσης σε ασύρματα 802.11s πλεγματικά δίκτυα

Σκούρτη, Ανθή

Μια πολλά υποσχόμενη τεχνολογία η οποία έχει κάνει την εμφάνιση της τα τελευταία χρόνια είναι η ασύρματη πλεγματική δικτύωση (Wireless Mesh Networking), o σκοπός της οποίας είναι η δημιουργία ενός ασύρματου δικτύου κορμού για την παροχή σύνδεσης σε χρήστες μιας συγκεκριμένης περιοχής. Αυτή η τεχνολογία μπορεί να φέρει το όνειρο ενός ενιαίου συνδεδεμένου κόσμου στην πραγματικότητα. Τα ασύρματα πλεγματικά δίκτυα μπορούν εύκολα, αποδοτικά και ασύρματα να συνδέσουν ολόκληρες πόλεις χρησιμοποιώντας πολύ οικονομικό εξοπλισμό. Παρόλο που η διαδικασία της προτυποποίησης έχει ολοκληρωθεί μέσα στο 2012, διάφορα ζητήματα παραμένουν ανοικτά όπως η δρομολόγηση, η ασφάλεια, η διαχείριση των καναλιών και των πόρων κλπ. Στόχος της παρούσης πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη της επίδοσης των ασύρματων 802.11 πλεγματικών δικτύων μέσω προσομοιώσεων χρησιμοποιώντας τον προσομοιωτή ns-3.

Thesis
NonPeerReviewed

Ασύρματα τοπικά δίκτυα - Ασφάλεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.