Ενεργειακή πυκνότητα στα σιτηρέσια των αγροτικών ζώων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Ενεργειακή πυκνότητα στα σιτηρέσια των αγροτικών ζώων

Παιδαράκη, Ευαγγελία

Για την κατάρτιση ενός σωστού σιτηρεσίου είναι απαραίτητο να έχουμε αφομοιώσει τον όρο της ενεργειακής πυκνότητας. Πριν από αυτό όμως, πρέπει να γίνουν κατανοητοί οι όροι σιτηρέσιο και ενεργειακή πυκνότητα. Έτσι, σιτηρέσιο καλείται το σύνολο των ζωοτροφών, οι οποίες δίδονται σε ένα ζώο κατά τη διάρκεια ενός εικοσιτετραώρου για την κάλυψη των αναγκών του σε ενέργεια και ύλη. Το σιτηρέσιο αποτελείται από μία οι περισσότερες ομοειδείς ή όχι ζωοτροφές, οι οποίες συνδυάζονται για την συγκρότηση του τελικού σιτηρεσίου, η περιεκτικότητα του οποίου σε ενέργεια και σε κάθε θρεπτικό συστατικό είναι ίση με τις ημερήσιες ανάγκες του ζώου. Ενεργειακή πυκνότητα σιτηρεσίου καλείται η θρεπτική αξία του σιτηρεσίου ανά κιλό ξηράς ουσίας. Σιτηρέσιο π.χ. αγελάδας θρεπτικής αξίας 51,5MjKΕΓ, το οποίο περιέχει 10kgr ξηράς ουσίας, έχει ενεργειακή πυκνότητα 51,5:10=5,15 MjKΕΓ. Στα πτηνά η ενεργειακή πυκνότητα του σιτηρεσίου εκφράζεται απλούστερα σε ΜjΜΕ/kgr Ξ.Ο., αλλά είναι πιο σωστό να εκφράζεται σε KjME/cc . Εάν π.χ. σιτηρέσιο ορνίθων έχει ενεργειακό περιεχόμενο 11,7 ΜjΜΕ/kgr και όγκο 65, η ενεργειακή πυκνότητα του είναι (11,7*65):100=7,605ΜjΜΕ/1 ή 7,605ΚjΜΕ/cc. Η ενεργειακή πυκνότητα του σιτηρεσίου είναι συνάρτηση της ενεργειακής πυκνότητας των ζωοτροφών από τις οποίες αποτελείται το σιτηρέσιο.

Thesis
NonPeerReviewed

Αγροτικά προϊόντα
Ζωοτροφές
Σιτηρά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.