Ανάπτυξη μαθήματος e-learning με τίτλο "Σεχεδιασμός εικονικών δικτύων"

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Ανάπτυξη μαθήματος e-learning με τίτλο "Σεχεδιασμός εικονικών δικτύων"

Γιαννούσης, Ευάγγελος

Η πτυχιακή αυτή εργασία αφορά την μελέτη, έρευνα και υλοποίηση ηλεκτρονικού μαθήματος με τίτλο «Σχεδιασμός Εικονικών Δικτύων» , που θα επιτρέπει την εγγραφή των φοιτητών στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης την ανάγνωση και την διαχείριση του ηλεκτρονικού μαθήματος και την αξιολόγηση τους σε αυτό. Το ηλεκτρονικό μάθημα θα καλύπτει πλήρως της θεωρητικές γνώσεις που θα πρέπει να έχουν οι φοιτητές γύρω από τα εικονικά δίκτυα και τους τρόπους υλοποίησης τους. Συγκεκριμένα στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται μια παρουσίαση και ανάλυση της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Αναλύονται οι στόχοι της τα πλεονεκτήματα της, και αναφέρονται οι διάφορες μορφές της. Στην συνέχεια γίνεται μια σύγκριση με με την παραδοσιακή διδασκαλία και τέλος βλέπουμε την εξέλιξη της στη χώρα μας. Η ηλεκτρονική εκπαίδευση είναι μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη τεχνολογία με ευρεία χρήση στις μέρες μας. Έπειτα γίνεται μια αναφορά στο τι είναι πολυμέσα, που χρησιμοποιούνται και ποιος ο ρόλος μια πολυμεσικής εκπαιδευτικής εφαρμογής. Παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους. Στην συνέχεια αναφέρεται η σχέση τους με την εκπαίδευση, πως μπορούν να μετατρέψουν σε ευχάριστη διαδικασία την μάθηση και τέλος γίνεται μια περίληψη της μορφής μιας πολυμεσικής εφαρμογής. Στο τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι βασικοί άξονες τις δημιουργίας της εφαρμογής, πιο συγκεκριμένα αποτυπώνονται αναλυτικά οι φάσεις τις ανάπτυξης, δηλαδή η ανάλυση, η σχεδίαση, η παραγωγή και η αξιολόγηση. Σε αυτό το κεφάλαιο μπορούμε να δούμε πως δημιουργήθηκε η εφαρμογή. Το τελευταίο κεφάλαιο περιέχει τα παραρτήματα με τα προγράμματα υποστήριξης και συγγραφής της πολυμεσικής εφαρμογής και κάποιες πληροφορίες γύρω από αυτά.

Thesis
NonPeerReviewed

E-learning
Διαδίκτυο στην εκπαίδευση
Τηλεκπαίδευση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.