Η πορεία των ελληνικών εισαγωγών και εξαγωγών του πρωτογενούς τομέα της Ελλάδας για την περίοδο 2007-2011

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Η πορεία των ελληνικών εισαγωγών και εξαγωγών του πρωτογενούς τομέα της Ελλάδας για την περίοδο 2007-2011

Κυρατζής, Λάμπρος

Η παρούσα εργασία εστίασε στις εισαγωγές και εξαγωγές του πρωτογενούς τομέα της χώρας μας κατά το χρονικό διάστημα 2007-2011. Επίσης παρουσιάστηκαν στατιστικά στοιχεία κυρίως στον αγροτικό και κτηνοτροφικό κλάδο της Ελλάδας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα προϊόντα που παράγονται στην Βόρεια Ελλάδα. Επίσης δόθηκε βαρύτητα στις εισαγωγές και εξαγωγές των ελληνικών αγαθών καθώς και στην πορεία της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια. Τέλος έγινε μια παρουσίαση της πορείας των εισαγωγών και εξαγωγών των ελληνικών προϊόντων του πρωτογενή τομέα.

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνές εμπόριο
Αγροτικά προϊόντα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.