Ανάπτυξη portal και forum για το ΤΕΙ Καστοριάς με τη χρήση της PHP και MySQL γλώσσας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Ανάπτυξη portal και forum για το ΤΕΙ Καστοριάς με τη χρήση της PHP και MySQL γλώσσας

Ρούσσος, Γεώργιος Κ.

Στη σύγχρονη εποχή μας, η ανάγκη των ανθρώπων για ενημέρωση και επικοινωνία έχει αυξηθεί. Οι νέες τεχνολογικές εξελίξεις έχουν καταφέρει ώστε το διαδίκτυο να είναι ένα μέσο όπου μπορεί να καλύψει αυτές τις ανάγκες. Η εργασία αυτή κατά την εισαγωγή ασχολείται με την ανάγκη για ενημέρωση και επικοινωνία που έχουν οι σπουδαστές (φοιτητές) του Τ.Ε.Ι Καστοριάς για θέματα που κατά κύριο λόγο αφορούν την σχολή μας και όχι μόνο. Στη συνέχεια μελετάται η ανάπτυξη μιας διαδικτυακής (web) εφαρμογής -υπηρεσίας (Portal & Forum) μέσω της 3-tier αρχιτεκτονικής με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες που ειπώθηκαν παραπάνω και να αποτελεί ένα σημείο πρόσβασης για ενημέρωση και επικοινωνία μεταξύ φοιτητών, καθηγητών και άλλων χρηστών. Έπειτα εξετάζεται η υλοποίηση μια τέτοιας εφαρμογής με τα σύγχρονα εργαλεία που διατίθενται μέσω του διαδικτύου. Τέλος, η εργασία καταλήγει στα συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάπτυξη του Portal και Forum και ακολουθούν ιδέες για την περεταίρω βελτίωσή του.

Thesis
NonPeerReviewed

Συστήματα διαχείρισης περιεχομένου - (CMS)
Διαδικτυακός προγραμματισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.