Χρηματοπιστωτικά παράγωγα μια γενική παρουσίαση

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2013 (EN)
Χρηματοπιστωτικά παράγωγα μια γενική παρουσίαση

Καπάνταη, Μαρία

Η εργασία αυτή ασχολείται με την ανάλυση του ζητήματος των χρηματοπιστωτικών παραγώγων. Σκοπός της συγκεκριμένης διπλωματικής είναι να κάνει μια γενική επισκόπηση των χρηματοπιστωτικών παραγώγων και της αγοράς αυτών. Για την εκπλήρωση του συγκεκριμένου σκοπού, χρησιμοποιείται μόνο ανάλυση της βιβλιογραφίας και όχι πρωτογενής έρευνα. Από τις περισσότερο πολύπλοκες μορφές επενδύσεων, τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα κατασκευάστηκαν από ειδικούς επιστήμονες που είχαν μικρή σχέση µε την επιστήμη της χρηματοοικονομικής, προκειμένου να επιτύχουν τη μείωση του πιστωτικού κινδύνου για τις επιχειρήσεις και τους επενδυτές. Από την άλλη πλευρά, το άκουσμά τους και µόνο τρομάζει αρκετούς από τους ανθρώπους που προσπαθούν δειλά-δειλά να προσεγγίσουν και να κατανοήσουν επαρκώς τη λειτουργία τους. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η χρήση των παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων απαιτεί απόλυτη γνώση των κανόνων λειτουργίας τους και των λόγων για τους οποίους αυτά δημιουργήθηκαν. Διαφορετικά, παραμονεύει διαρκώς ο κίνδυνος πρόκλησης σημαντικών απωλειών κεφαλαίου.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαχείριση κινδύνου
Χρηματοπιστωτικό σύστημα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)