Η σύγκριση της δημόσιας σφαίρας στον I. Kant και στον M. Foucault

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Η σύγκριση της δημόσιας σφαίρας στον I. Kant και στον M. Foucault

Σωτηρίου, Ευδοξία

Η εργασία αυτή πραγματεύεται το θέμα της δημόσιας σφαίρας αλλά πάντα υπό το «μάτι» δυο φιλοσόφων, τον Immanuel Kant και τον Michel Foucault. Η εργασία ξεκινάει με την βιογραφία του Kant. Γίνετε μια αναφορά στην οικογένεια και στις σπουδές του προσπαθώντας να περιγράψουμε το περιβάλλον του αλλά και την τότε κοινωνία. Αναφέρεται η «αφορμή αφύπνισης» του και τα έργα τα οποία έγραψε. Ορίζονται κάποιες θέσεις του σε διάφορα θέματα και αναφέρουμε την αντιμετώπιση του έργου του από το αναγνωστικό κοινό. Προσπαθώντας πάλι στο πνεύμα της καλύτερης κατανόησης του φιλόσοφου αυτού και του έργου του, αναφέρουμε τον David Hume που αποτελεί μέρος του αγώνα του Kant. Το ίδιο γίνετε και για τον Foucault. Γίνεται μια αναφορά στον ορισμό του όρου «Μεταμοντερνισμός». Ακολουθούν βιογραφικά στοιχεία του Michel Foucault. Αναφέρονται διάφορα σχόλια τα οποία δέχτηκε ο ίδιος αλλά και το έργο του. Αναφέρονται τα έργα του αλλά και τα θέματα που ασχολήθηκε και εκτενέστερα αναφέρομαι στο «Πανοπτικόν», που αναφέρει στο έργο του «Επιτήρηση και τιμωρία». Στην πορεία μαθαίνουμε το τι σημαίνει Διαφωτισμός. Ο ορισμός που δίνει ο Kant είναι κατατοπιστικότατος. Ορίζονται οι θέσεις του Kant αρχικά, σαν παλαιότερο και έπειτα τις θέσεις του Foucault, σε τι συμφωνεί και σε τι διαφωνεί με τον Kant και γενικά τις θέσεις του. Το Κεφάλαιο 4 πραγματεύεται το θέμα της δημόσιας σφαίρας χωρισμένο σε τέσσερεις ενότητες. Ξεκινάμε κάνοντας μια αναφορά στη δημόσια σφαίρα της τότε Γαλλίας και Γερμανίας και στη συνέχεια αναλύουμε τις θέσεις τους στο θέμα αυτό γνωρίζοντας την υπάρχουσα κατάσταση. Παραθέτουμε επίσης την κριτική του Habermas που αποτελεί και τον κύριο σχολιαστή του Kant. Τέλος έχουμε τον «επίλογο» (Κεφάλαιο 5) όπου συνοψίζονται τα στοιχεία της εργασίας αλλά και οι προσωπικές μου θέσεις στα όσα αναφέρθηκαν στην εργασία αυτή.

Thesis
NonPeerReviewed

Πολιτική φιλοσοφία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)