Κατασκευή λογισμικού για την αριθμητική επίλυση διαφορικών εξισώσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Κατασκευή λογισμικού για την αριθμητική επίλυση διαφορικών εξισώσεων

Καλημάρα, Μαρίνα

Η παρούσα εργασία ασχολείται με την αριθμητική επίλυση μιας ειδικής μορφής της εξίσωσης Schrodinger. Υλοποιείτε σε περιβάλλον MATLAB με χρήση κώδικα και εκτέλεση εντολών. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η ανάπτυξη μιας γραφικής διεπιφάνειας (GUI) μεταξύ του χρήστη και του αποκρυμμένου κώδικα της εφαρμογής, έτσι ώστε ο χρήστης να μη χρειάζεται να καταλάβει το μηχανισμό για το πρόβλημα και χωρίς να έχει γνώση των εντολών που θα απαιτούνταν από μια διεπαφή γραμμών εντολής, απλά να εισαγάγει τα στοιχεία και να πάρει ένα αποτέλεσμα. Το MATLAB προσφέρει το σχεδιαστικό εργαλείο Guide το οποίο χρησιμοποιήθηκε στην εργασία για τη δημιουργία του GUI. Η αναλυτική παρουσίαση της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε και άλλων στοιχείων, μπορούν να δώσουν στον αναγνώστη ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα των βημάτων της διαδικασίας ανάπτυξης μιας Γραφικής Διεπιφάνειας Χρήστη

Thesis
NonPeerReviewed

Διαφορικές εξισώσεις
Λογισμικό υπολογιστών
MATLAB

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.