Η διάρθρωση της διεθνούς αγοράς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η εθνική και κοινοτική υποστήριξη ανάπτυξης τους στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Η διάρθρωση της διεθνούς αγοράς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η εθνική και κοινοτική υποστήριξη ανάπτυξης τους στην Ελλάδα

Μίχος, Ορέστης

Η εργασία ασχολείται με την αγορά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει η τάση, σε παγκόσμιο επίπεδο, για στροφή προς τις ΑΠΕ. Ο λόγος είναι από τη μια η εξοικονόμηση που προσφέρουν, ενώ από την άλλη το γεγονός ότι είναι φιλικά προς το περιβάλλον, με αποτέλεσμα αυτά να έχουν έρθει στο προσκήνιο της αγοράς της ενέργειας. Η εργασία έδειξε ότι με την πάροδο του χρόνου έχουν δημιουργηθεί οι συγκεκριμένες συνθήκες ώστε να γίνουν οι ανάλογες επενδύσεις. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα ότι οι επενδύσεις στο κλάδο αυτό έχουν και την σχετική στήριξη από την Ε.Ε. και το Ελληνικό κράτος καθώς και ότι υπάρχουν νέες τεχνολογίες που κάνουν τις ΑΠΕ πιο φτηνές αλλά και πιο αποτελεσματικές. Για το λόγο αυτό θα πρέπει και οι Ελληνικές επιχειρήσεις να στραφούν προς αυτή την αγορά.

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνής αγορά
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.