Ανάπτυξη εφαρμογής ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) με τίτλο: "Τεχνολογία πολυμέσων"

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Ανάπτυξη εφαρμογής ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) με τίτλο: "Τεχνολογία πολυμέσων"

Στεργίου, Χρήστος

Σκοπός της εργασίας αυτής, είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη εφαρμογής ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) για την υποστήριξη της ασύγχρονης διδασκαλίας του μαθήματος Τεχνολογία Πολυμέσων, του Ζ’ εξαμήνου, του τμήματος Πληροφορικής και Τεχνολογίες Υπολογιστών Παραρτήματος Καστοριάς, του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Το περιεχόμενο της εφαρμογής είναι βασισμένο στο εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος (βασικό σύγγραμμα, βιβλιογραφία και διαφάνειες), προκειμένου να υποβοηθηθεί και να εξελιχθεί η εκπαιδευτική διαδικασία, δίνοντας ένα παραπάνω κίνητρο στους φοιτητές για το μάθημα. Στο πρώτο κεφάλαιο, αρχικά, γίνεται μια εισαγωγή στις έννοιες της Ηλεκτρονικής Μάθησης (e-learning) και της τηλεκπαίδευσης, καθώς επίσης παρουσιάζονται τα πεδία εφαρμογών τους. Ακολουθεί, η κατηγοριοποίηση και συνοπτική παρουσίαση των μορφών της τηλεκπαίδευσης, αλλά και μια ιστορική αναδρομή των τεχνολογιών τηλεκπαίδευσης ως σήμερα. Στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται μια ανάλυση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων από την εφαρμογή της ηλεκτρονικής μάθησης. Στο τρίτο κεφάλαιο, γίνεται μια παρουσίαση εισαγωγικών γνώσεων σχετικά με το τι είναι και πώς χρησιμοποιούνται τα εργαλεία συγγραφής (Authoring Tools) και στη συνέχεια μια συνοπτική παρουσίαση ενός εκ των κορυφαίων εργαλείων συγγραφής πολυμεσικού περιεχομένου ToolBook Instructor. Στο τέταρτο κεφάλαιο, εξηγείται αναλυτικά η μεθοδολογία και πορεία εργασίας για τη δημιουργία, σχεδιασμό, ανάπτυξη και υλοποίηση της εφαρμογής ηλεκτρονικής μάθησης για τη διδασκαλία του μαθήματος της Τεχνολογία Πολυμέσων. Στο τελευταίο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την μελέτη της εφαρμογής της ηλεκτρονικής μάθησης στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στο τέλος της εργασίας υπάρχουν η σχετική βιβλιογραφία για την ολοκλήρωση σύνταξη της παρούσας εργασίας και τα απαραίτητα παραρτήματα όπως το γλωσσάριο.

Thesis
NonPeerReviewed

E-learning
Εκπαίδευση εξ΄ αποστάσεως
Τηλεκπαίδευση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.