Μελέτη αλγόριθμων και ανάπτυξη λογισμικού ψηφιακής επεξεργασίας ιατρικών εικόνων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Μελέτη αλγόριθμων και ανάπτυξη λογισμικού ψηφιακής επεξεργασίας ιατρικών εικόνων

Ρόη, Ευτυχία

Το θέμα της παρούσας εργασίας είναι η ψηφιακή επεξεργασία ιατρικών εικόνων. Πρόκειται για ένα αντικείμενο που αφορά τη διεξοδική μελέτη των ιατρικών εικόνων, με απώτερο σκοπό τη διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία διαφόρων ασθενειών. Αρχικά, στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται βασικές έννοιες της ψηφιακής επεξεργασίας σήματος που αποτελούν τη βάση για τη μελέτη της ψηφιακής επεξεργασίας εικόνων. Συγκεκριμένα, παρατίθεται ο ορισμός του ιατρικού σήματος και αναλύεται ένα τυπικό σύστημα επεξεργασίας ιατρικού σήματος με σκοπό την κατανόηση της διαδικασίας. Έπειτα παρουσιάζονται τα βασικά σήματα με τις ανάλογες γραφικές παραστάσεις τους που αξιοποιούνται για τη διεξαγωγή συμπερασμάτων σε ό,τι αφορά τις πληροφορίες που μας παρέχει το κάθε σήμα. Στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται λόγος για τις βασικές ιατρικές εικόνες που αξιοποιούνται καθημερινά από τους ιατρούς. Συμπεριλαμβάνεται και ένα σύνολο βασικών ορολογιών, που μας βοηθούν να κατανοήσουμε αυτό που βλέπουμε στις εικόνες αυτές. Στη συνέχεια αναλύεται στα συστατικά στοιχεία του ένα αντιπροσωπευτικό υπολογιστικό απεικονιστικό σύστημα, το οποίο συνδέεται άμεσα με το σύστημα των διαδικασιών που ακολουθούνται για την επεξεργασία ιατρικών εικόνων. Επίσης γίνεται αναφορά στις τεχνικές οπτικοποίησης των ιατρικών δεδομένων, με σκοπό την βέλτιστη παρακολούθηση τους. Στο τρίτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα δύο βασικά συστήματα ψηφιακής αρχειοθέτησης και επικοινωνίας εικόνων, που αξιοποιούνται σήμερα από αρκετά νοσοκομεία. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο πρότυπο Dicom, τόσο στην εξελικτική του πορεία μέχρι τη σημερινή του μορφή όσο και στις υπηρεσίες που προσφέρει. Έπειτα παρουσιάζονται διάφορες εταιρείες λογισμικού που αξιοποιούν τις δυνατότητες του προτύπου και προσφέρουν αξιόλογα λογισμικά πακέτα. Επίσης παρατίθενται εκπαιδευτικά ιατρικά προγράμματα που αναπτύσσονται κατά καιρούς και προσφέρουν δια βίου εκπαίδευση όχι μόνο στον ιατρικό κλάδο αλλά και σε όσους ενδιαφέρονται για τα ιατρικά ζητήματα. Τέλος στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά τα πιο σημαντικά εργαλεία του Matlab για την ψηφιακή επεξεργασία ιατρικών εικόνων. Συγκεκριμένα αναλύονται διεξοδικά τα εργαλεία MATITK, ImagRegis και EMMA που προσφέρουν πολλές δυνατότητες στους χρήστες τους. Στην προσπάθεια κατανόησης των λειτουργιών τους, παρατίθενται και παραδείγματα κώδικα με τις αντίστοιχες αναπαραστάσεις τους στο Matlab. Το αντικείμενο αυτής της εργασίας έχει στόχο την ενημέρωση μας για την επεξεργασία των ιατρικών εικόνων αλλά και τον τρόπο που συμβάλλει αυτή στον κλάδο της ιατρικής. Προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα στους ιατρούς, αφού τους απαλλάσσει από χρονοβόρες διαδικασίες και οδηγεί σε σαφή και ακριβή συμπεράσματα κατά τη μελέτη των ιατρικών εικόνων. Ο συνδυασμός του τομέα της Πληροφορικής με αυτόν της Ιατρικής έχει να παρουσιάσει σπουδαία επιστημονικά επιτεύγματα , τα οποία συνεχώς μεταβάλλονται, εξελίσσονται, βελτιώνονται και διευκολύνουν την καθημερινότητά μας.

Thesis
NonPeerReviewed

Ιατρική - Πληροφορική
Αλγόριθμοι
Ψηφιακή τεχνολογία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.