Οι δημόσιες σχέσεις και η επικοινωνία μικρών τουριστικών επιχειρήσεων: η περίπτωση ενός μικρού εστιατορίου στα βόρεια προάστια Αθηνών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Οι δημόσιες σχέσεις και η επικοινωνία μικρών τουριστικών επιχειρήσεων: η περίπτωση ενός μικρού εστιατορίου στα βόρεια προάστια Αθηνών

Δημητρίου, Ευάγγελος

Η παρούσα πτυχιακή εργασία ερευνά μέσα από την μελέτη περίπτωσης ενός μικρού εστιατορίου στα βόρεια προάστια Αθηνών, την εφαρμογή των δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας στον ευρύτερο κλάδο των μικρών τουριστικών επιχειρήσεων εστίασης. Η ανάλυση του κλάδου των εστιατορίων στην ελληνική αγορά, δίνει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος, τον χαρακτήρα, την δομή και την φιλοσοφία τους, ενώ παράλληλα περιγράφει την οικονομική κατάσταση της αγοράς και το μέγεθος του ανταγωνισμού. Στην συνέχεια αναλύονται οι παράγοντες που επηρεάζουν την επιχειρηματικότητα στον κλάδο των εστιατορίων και τον κύκλο ζωής της επιχείρησης. Χρησιμοποιείται ως παράδειγμα, η περίπτωση μιας μεγάλης αλυσίδας εστιατορίων που δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά, με σκοπό να τονιστούν οι διαφορές σε οργανωτικό και λειτουργικό επίπεδο με τις μικρές επιχειρήσεις εστίασης και ταυτόχρονα να περιγραφούν οι λειτουργίες του μάρκετινγκ και της επικοινωνίας. Περιγράφεται η ανάγκη και η εφαρμογή της επιχειρησιακής επικοινωνίας με το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον, καθώς και τεχνικές του μάρκετινγκ της επικοινωνίας των εστιατορίων. Με το μάρκετινγκ της επικοινωνίας, ερευνώνται και παρουσιάζονται οι παράγοντες που επηρεάζουν τον τρόπο σκέψης του καταναλωτή και τα μέσα που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις εστίασης για να προσελκύσουν το κοινό. Στο επόμενο στάδιο της πτυχιακής εργασίας γίνεται έρευνα για το θεωρητικό υπόβαθρο των δημοσίων σχέσεων καθώς επίσης και για την εφαρμογή τους σε όλους τους τομείς που αφορούν μια επιχείρηση εστίασης. Περιγράφονται οι σχέσεις, τα εργαλεία και η οργάνωση των δημοσίων σχέσεων ενώ για την διαπίστωση της θεωρητικής προσέγγισης γίνεται μελέτη περίπτωσης ενός μικρού εστιατορίου στα βόρεια προάστια της Αθήνας. Από την μελέτη προκύπτουν σημαντικά συμπεράσματα σχετικά με τις δράσεις και την γενικότερη αντιμετώπιση των δημοσίων σχέσεων από τις επιχειρήσεις αυτές. Τέλος, μέσα από τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αναδεικνύονται από τα συμπεράσματα, γίνονται οι αντίστοιχες προτάσεις για βελτίωση και μελλοντική έρευνα που μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του κλάδου.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιες σχέσεις
Επιχειρήσεις - Ανταγωνιστικότητα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.