Δημόσιες σχέσεις και γούνα: προοπτικές αξιοποίησης της επαγγελματικής επικοινωνίας για την ανάπτυξη και προώθηση της γουνοποιίας της Καστοριάς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Δημόσιες σχέσεις και γούνα: προοπτικές αξιοποίησης της επαγγελματικής επικοινωνίας για την ανάπτυξη και προώθηση της γουνοποιίας της Καστοριάς

Σαρβανίδου, Μαρία

Η εργασία αυτή αναφέρεται στην Ελληνική γουνοποιία και συγκεκριμένα στον Νομό Καστοριάς. Σκοπός και στόχος της παρούσης εργασίας είναι η διερεύνηση και η αξιολόγηση της επικοινωνίας που υπάρχει στο κλάδο της γουνοποιία της Καστοριάς προτείνοντας τρόπους και λύσεις που θα βοηθούσαν στην καλύτερη ανάπτυξη και προώθηση του κλάδου. Ποια είναι η επικοινωνία των φορέων της γούνας με τους γουνοποιούς, με την τοπική εξουσία, με τα Μ.Μ.Ε. καθώς και μεταξύ των φορέων της γούνας. Επίσης, ποιες προοπτικές υπάρχουν λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα επικοινωνίας για να αναπτυχθεί και να προωθηθεί η γουνοποιία της Καστοριάς. Η παρούσα εργασία αντλεί στοιχεία τόσο από βιβλία και εγχειρίδια, όσο και από άρθρα και δημοσιεύματα στο διαδίκτυο. Η βασική πηγή συλλογής στοιχείων ήταν οι προσωπικές συνεντεύξεις με φορείς και δημοσιογράφους.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιες σχέσεις
Γουνοποιία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.