Ανάλυση ιστολογίων σε Ελλάδα και Κύπρο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Ανάλυση ιστολογίων σε Ελλάδα και Κύπρο

Βαλανίδου, Ελένη

Η εργασία αυτή θα προσφέρει νέα δεδομένα όσον αφορά την ανάλυση των ειδησεογραφικών ιστολογίων σε Ελλάδα και Κύπρο. Μέσω της αναζήτησης και της ανάλυσης των χαρακτηριστικών τους θα δίνονται νέα στοιχεία σχετικά με το πώς συμβάλουν ή όχι τα Νέα Μέσα στην ενημέρωση και στην καθημερινότητα του πολίτη. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται επισκόπηση των τεχνολογικών εξελίξεων στα Μέσα Επικοινωνίας καθώς επίσης και μελέτη του ρόλου της τεχνολογίας στην εξέλιξή τους. Μέσα από τις έννοιες της σύγκλισης και του τεχνολογικού ντετερμινισμού στα Μέσα Επικοινωνίας ερευνώνται οι συνέπειες στα ΜΜΕ καθώς και γίνεται ανάλυση των κυριότερων νέων τεχνολογιών που χρησιμοποιούν οι δημοσιογράφοι. Στο δεύτερο κεφάλαιο η μελέτη επικεντρώνεται στις νέες μορφές δημοσιογραφίας και τη διαδικτυακή δημοσιογραφία. Συγκεκριμένα, η μελέτη επικεντρώνεται σε είδη όπως η συμμετοχική δημοσιογραφία ώστε να επιχειρηθεί μια πρώτη συγκριτική προσέγγιση των παραδοσιακών και των νέων μέσων μέσα από επίκαιρες έρευνες. Οι αλλαγές στο ρόλο των δημοσιογράφων αναφέρονται και παρουσιάζονται μέσα από μελέτες περιπτώσεων. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται η μεθοδολογία της έρευνας με στόχο την εξαγωγή αποτελεσμάτων για τη χρήση των ιστολογίων σε Ελλάδα και Κύπρο ώστε να διεξαχθεί μια πρώτη συγκριτική προσέγγιση με βάση το θεωρητικό πλαίσιο. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται η ανάλυση των ιστολογίων βάση των μεταβλητών που ορίστηκαν και αναλύονται τα αποτελέσματα. Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο βρίσκονται τα συμπεράσματα της έρευνας τα οποία βασίζονται στη σύγκριση του θεωρητικού και του εμπειρικού πλαισίου.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημοσιογραφία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.