Οι γυναικείοι συνεταιρισμοί και η συμβολή τους στην τοπική ανάπτυξη. Η περίπτωση της Δυτικής Μακεδονίας

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2011 (EN)
Οι γυναικείοι συνεταιρισμοί και η συμβολή τους στην τοπική ανάπτυξη. Η περίπτωση της Δυτικής Μακεδονίας

Στανόγιας, Τραϊανός

Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά στο ρόλο του αγροτουρισμού και πιο συγκεκριμένα των γυναικείων αγροτουριστικών συνεταιρισμών στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη. Το πρώτο κεφάλαιο της εργασίας γίνεται μια προσπάθεια προσέγγισης της έννοιας του συνεταιρισμού καθώς και μια συνοπτική ιστορική αναδρομή. Επίσης πραγματεύεται και το νομικό καθεστώς και την διάκριση των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η θέση των γυναικών στους συνεταιρισμούς για να γίνει παρακάτω, στο τρίτο κεφάλαιο αναφορά για την δημιουργία, την ίδρυση και την οργάνωση των γυναικείων συνεταιρισμών, τις δραστηριότητες, τους σκοπούς και τα οφέλη τους. Επίσης παρουσιάζονται τρόποι προώθησης των γυναικείων συνεταιρισμών συνάμα με τα πολλά εμπόδια και προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν έως ότου καταφέρουν να μπουν σε πορεία ανάπτυξης. 5 Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η έννοια του αγροτουρισμού Μορφές Αγροτουρισμού, ο ρόλος του στην περιφερειακή ανάπτυξη, οι π ολιτικές υποστήριξης του Αγροτουρισμού όπως επίσης και διαφορά περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα όπως αυτό της κοινοτικής πρωτοβουλίας Leader καθώς και άλλα μέτρα. Γίνεται επίσης μια αναφορά στην γεωγραφία της αγροτουριστικής δραστηριότητας στην Ελλάδα καθώς και στον φορέας στήριξης του α γροτουρισμού στην Ελλάδα. Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο ρόλος των γυναικείων συνεταιρισμών στην περιφερειακή ανάπτυξη σε συνδυασμό με τα γεωγραφικά και δημογραφικά στοιχειά νομών της περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στα οποία αναφέρεται η παρούσα πτυχιακή εργασία. Στο τέλος του κεφαλαίου παρουσιάζονται και ενδεικτικά κάποιοι αγροτικοί συνεταιρισμοί των νομών.

Thesis
NonPeerReviewed

Συνεταιρισμοί
Γυναίκα - Επαγγελματική απασχόληση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)