Μηχανισμοί κρυπτογράφησης και αποκρυπτογράφησης δεδομένων, μηχανισμοί ασφάλειας δικτύων. Mοντέλα ασφάλειας συστημάτων, απειλές κατά των αλγορίθμων κρυπτογράφησης, προτάσεις νέων ιδεών για νέα μοντέλα ασφάλειας

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2010 (EN)
Μηχανισμοί κρυπτογράφησης και αποκρυπτογράφησης δεδομένων, μηχανισμοί ασφάλειας δικτύων. Mοντέλα ασφάλειας συστημάτων, απειλές κατά των αλγορίθμων κρυπτογράφησης, προτάσεις νέων ιδεών για νέα μοντέλα ασφάλειας

Δημακοπούλου, Αναστασία

Σε αυτήν την πτυχιακή, γίνεται μια εκτενέστερη περιγραφή για την ασφαλή μεταφορά των δεδομένων μέσω δικτύων επικοινωνίας. Οι χρήστες, επικοινωνούν ανταλλάσσοντας δεδομένα ή πληροφορίες και για αυτό το λόγο χρειάζονται ασφάλεια. Η ασφάλεια, παρέχεται στους εξουσιοδοτημένους χρήστες των συστημάτων μέσω πολλών μηχανισμών. Στις μέρες μας, χρησιμοποιείται ευρέως η κρυπτογραφία για λόγους ασφαλείας στην επικοινωνία. Η μεγάλη ταχύτητα μεταφοράς των δεδομένων, καθώς και η ανάπτυξη της τεχνολογίας είναι δύο πολύ σημαντικοί παράγοντες οι οποίοι συμβάλλουν στη χρήση της κρυπτογραφίας. Η κρυπτογραφία, είναι από τις βασικότερες μορφές ασφάλειας που χρησιμοποιείται σε πολλά συστήματα τα τελευταία χρόνια. Παρέχει, ασφάλεια στην επικοινωνία μεταξύ των χρηστών ενός συστήματος και αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση μηχανισμών και αλγορίθμων κρυπτογράφησης. Ο κάθε μηχανισμός ή αλγόριθμος κρυπτογράφησης, λειτουργεί με βάση τα δικά του κριτήρια και παρέχει συγκεκριμένη μορφή ασφάλειας ανάλογα με τα κριτήρια σχεδιασμού, τη λειτουργία του και την τάξη στην οποία ανήκει. Υπάρχουν, πολλά κρυπτοσυστήματα. Άλλα είναι συμμετρικά και άλλα είναι ασύμμετρα. Η κατηγορία, στην οποία ανήκει το κάθε κρυπτοσύστημα παρέχει και τις ανάλογες λειτουργίες χωρίς να σημαίνει πως δεν υπάρχουν διαφορές ακόμη και στα κτυπτοσυστήματα που ανήκουν στη ίδια κατηγορία. Παρόλα αυτά, το κοινό χαρακτηριστικό τους είναι η παροχή ασφάλειας στα συστήματα επικοινωνίας. Σε αυτή την εργασία καλούμαστε να περιγράψουμε κάποιους από τους αλγορίθμους και τις μηχανές κρυπτογράφησης που έχουν χρησιμοποιηθεί. Αυτοί είναι ο DES, ο RSA και ο MD5. Περιγράφουμε την λειτουργία τους, τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούνται, την ασφάλεια που παρέχουν καθώς και τις αδυναμίες του κα-θενός ξεχωριστά. Συγκρίνοντάς τους, είμαστε σε θέση να καταλάβουμε τις διαφορές τους και τα αδύναμα σημεία τους. Τέλος, καλούμαστε να δούμε στην πράξη την λειτουργία των παραπάνω αλγορίθμων κατασκευάζοντας μια εφαρμογή με τη χρήση της γλώσσας C#. Η εφαρμογή, θα πραγματοποιεί την κρυπτογράφηση και την αποκρυπτογράφηση του περιεχομένου ενός αρχείου word, δίνοντας τη δυνατότητα επιλογής του αλγορίθμου που θα χρησιμοποιηθεί. Έτσι ολοκληρώνεται η εργασία δίνοντας τη δυνατότητα να κατανοήσουμε την πλήρη λειτουργία των αλγορίθμων.

Thesis
NonPeerReviewed

Αλγόριθμοι
Κρυπτογραφία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)