Οικονομική διάσταση των ΜΜΕ στην Ελλάδα

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2014 (EN)
Οικονομική διάσταση των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Σαγιάς, Κωνσταντίνος
Καστερούδη, Ευαγγελία

Στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας, αποτελεί η ανάλυση των οικονομικών συνεπειών της κρίσης στον χώρο των ΜΜΕ στην Ελλάδα. Η εργασία αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια και τα συμπεράσματα. Το πρώτο κεφάλαιο αφορά στην ανάλυση της επικοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα, θα αναλυθεί η έννοια της επικοινωνίας ως κοινωνικό φαινόμενο, θα προσδιοριστούν οι παράγοντες της επικοινωνίας, θα μελετηθεί η διαδικασία της επικοινωνίας, οι σκοποί της, τα είδη της επικοινωνίας, την διαπροσωπική και την μαζική επικοινωνία, ενώ θα μελετηθούν ταυτόχρονα οι μορφές και οι θεωρίες της επικοινωνίας. Τέλος, στο πρώτο κεφάλαιο θα γίνει ανάλυση των νέων τεχνολογικών μέσων και της χρήσης τους στην Ελλάδα. Το δεύτερο κεφάλαιο θα ασχοληθεί με την ιστορική αναδρομή των ΜΜΕ στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, θα αναλυθεί η σχέση των ΜΜΕ και της πολιτικής διαφήμισης, ο τρόπος δημιουργίας του πολιτικού διαφημιστικού μηνύματος, ενώ θα γίνει ανάλυση των διαφημιστικών μέσων, των μέσων και των παραγόντων επιρροής της διαφήμισης, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τις κατηγορίες τους, τα sites κοινωνικής δικτύωσης. Επιπρόσθετα, γίνεται η σύγκριση ανάμεσα στα παραδοσιακά μέσα διαφήμισης με τα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης, ενώ μελετάται η πολιτική επικοινωνία και η πολιτική διαφήμιση και το σύστημα πολιτικής επικοινωνίας. Ακόμη, θα μελετηθεί η έννοια του δημόσιου χώρου, το ελληνικό πλαίσιο των ΜΜΕ, καθώς και η κρίση του τύπου και τα οικονομικά στοιχεία των ΜΜΕ. Το τρίτο κεφάλαιο ασχολείται με την οικονομική ανάλυση των ΜΜΕ και πιο συγκεκριμένα με τις αλλαγές στα μέσα ενημέρωσης, την διαχρονική εξέλιξη των συγκροτημάτων των ΜΜΕ, τον χάρτη των ΜΜΕ στην Ελλάδα. Επίσης, αναφέρεται στην κρίση των ΜΜΕ στην Ελλάδα, σύμφωνα με έρευνα και στοιχεία, καθώς και τα έσοδα των τηλεοπτικών σταθμών από τις διαφημίσεις. Τέλος, πραγματοποιείται αναφορά σε έρευνα για την αξιοπιστία των ΜΜΕ. Το τέταρτο κεφάλαιο αφορά στην μεθοδολογία και στα αποτελέσματα της πρωτογενούς έρευνας που πραγματοποιήθηκε για τις ανάγκες της πτυχιακής εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, το εν λόγω κεφάλαιο θα αναλύσει την μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την πρωτογενή έρευνα καθώς και τα αποτελέσματα όπως αυτά καταγράφηκαν. Τέλος, η πτυχιακή εργασία καταλήγει σε συμπεράσματα και σε προτάσεις σχετικά με την επιρροή της οικονομικής κρίσης στον χώρο των ΜΜΕ. Η μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθήθηκε είναι θεωρητική και εμπειρική. Οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για τις ανάγκες της εν λόγω πτυχιακής εργασίας είναι δευτερογενείς και πρωτογενείς. Δευτερογενείς διότι χρησιμοποιήθηκαν βιβλία, άρθρα και πηγές από το διαδίκτυο και πρωτογενείς διότι πραγματοποιήθηκε ποιοτική έρευνα, μέσω διεξαγωγής συνεντεύξεων σε στελέχη του ραδιοφώνου και των εφημερίδων

Thesis
NonPeerReviewed

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης - Ελλάδα
Κοινωνικά δίκτυα
Διαδίκτυο (Internet)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)