Η ελληνική αγορά του ελαιολάδου και η στρατηγική πολιτικής προβολής και προώθησής του στη διεθνή αγορά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Η ελληνική αγορά του ελαιολάδου και η στρατηγική πολιτικής προβολής και προώθησής του στη διεθνή αγορά

Ηλιού Λίου, Μαρία

Ο σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η άμεση κατάδειξη και ανάλυση του ελληνικού ελαιολάδου και των κινήσεων των Ελλήνων ελαιοπαραγωγών, σε συνάρτηση με τις μεθόδους και τις προσπάθειες εξαγωγής και εμπορίου αυτού. Επομένως, η ελληνική αγορά του ελαιολάδου και η στρατηγική πολίτικη προβολής και προώθησης του στην διεθνή αγορά είναι ο βασικός προβληματικός την παρούσας μελέτης. Η μεθοδολογία για τη συγγραφή της παρούσας εργασίας ήταν με βάση τη βιβλιογραφική μέθοδο και την ανάλυση στατιστικών ερευνών, τόσο για το ελαιόλαδο, όσον αφορά την παραγωγή, την εξαγωγή, το διεθνές εμπόριο, τα οικονομικά στοιχεία, αλλά και την περαιτέρω εξέλιξη του κλάδου. Στο 1ο Κεφάλαιο παρουσιάζεται το ελαιόλαδο στην Ελλάδα ως προϊόν με τα διάφορα χαρακτηριστικά του, αλλά και οι τρόποι που μπορεί αυτό να παραχθεί. Εν συνεχεία η παρουσίαση και η αναφορά στους Έλληνες ελαιοπαραγωγούς είναι πολύ σημαντική μιας και από τη μια πλευρά βλέπουμε σε ποια μέρη της χώρας μας υπάρχει το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών και από την άλλη πλευρά γνωρίζουμε και τον διεθνή ανταγωνισμό. Το μάρκετινγκ σε σχέση με το ελληνικό ελαιόλαδο είναι το τελευταίο θέμα που εξετάζεται στο Κεφάλαιο αυτό. Για την περιγραφή της μελέτης στο κεφάλαιο αυτό χρησιμοποιήθηκε κυρίως η ελληνική βιβλιογραφία και η ανάλυση αυτής. Το 2ο Κεφάλαιο μας μιλάει σχετικά με τη διεθνή αγορά για το ελληνικό ελαιόλαδο, ξεκινώντας πρώτα από τον διεθνή ανταγωνισμό. Εν συνεχεία, παρουσιάζονται οι σημαντικότερες χώρες ως προς το θέμα της διεξαγωγής του ελαιολάδου και μετά γίνεται λόγος για το ελαιόλαδο και την παγκόσμια παραγωγή του, τόσο ως προς την παραγωγή και κατανάλωση στις χώρες παραγωγής του, όσο στη διαδικασία αγοράς του ελαιολάδου μέσω του διαδικτύου. Όσον αφορά στην μελέτη του κεφαλαίου αυτού, πέρα από την ελληνική και ξένη βιβλιογραφία, χρησιμοποιήθηκαν και στατιστικές πηγές για την σωστή απόδοση και περιγραφή των ποσοστών σε διάφορες χρονολογικές περιόδους. Η στρατηγική πολιτική προβολής και προώθησης του ελληνικού ελαιολάδου στη διεθνή αγορά είναι ο βασικός άξονας αναφοράς για το 3ο Κεφάλαιο. Η προσπάθεια εξαγωγής του ελληνικού ελαιολάδου στην παγκόσμια αγορά είναι ένα θέμα που έρχεται σε άμεσο συνδυασμό με την προβολή και την προώθησή αυτού στις διεθνείς αγορές. Ακολουθεί μια σύγκριση της στρατηγικής προώθησης από την Ιταλία και την Ισπανία, αλλά ταυτόχρονα παρουσιάζονται και τα σχετικά οικονομικά στοιχεία. Η περιγραφή για τη μελέτη του παρόντος κεφαλαίου στηρίχθηκε πιο πολύ σε οικονομικά, βιβλιογραφικά δεδομένα, αλλά και σε μελέτες και έρευνες, οι οποίες βοήθησαν για την εξαγωγή γόνιμων συμπερασμάτων για την εξέλιξη της εργασίας

Thesis
NonPeerReviewed

Προϊόντα - Μάρκετινγκ
Ελαιόλαδο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.