Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα Φλώρινας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα Φλώρινας

Τριανταφυλλίδου, Βασιλική

Αρχικά στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια μικρή αναφορά στον Νομό Φλώρινας και γενικά στα τοπικά παραδοσιακά προϊόντα. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ, οι προϋποθέσεις προστασίας μιας ονομασίας, η διαδικασία καταχώρησης τους, οι συνέπειες αυτής της καταχώρησης και πως οι ονομασίες προελεύσεως χρησιμοποιούνται ως εργαλεία ανταγωνιστικότητας. Το τρίτο κεφάλαιο αποτελεί μια αναλυτική περιγραφή όλων των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων της Φλώρινας. Το κρασί Αμυνταίου, η αμπελουργική του ζώνη και τα οινοποιεία του νομού. Τα φασόλια Πρεσπών, η παραδοσιακή τους καλλιέργεια και η διατροφική τους αξία. Οι πιπεριές Φλωρίνης και το Ξινό νερό. Τέλος στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά της πολιτικής για τις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης και τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις στο πλαίσιο της ΚΓΠ, για την Κυβερνητική πολιτική και για τους τρόπους στήριξης και προώθησης των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων και τέλος για τον ρόλο της γυναίκας στη διατήρηση των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων. Την τελευταία δεκαετία επικρατεί διεθνώς η τάση της αυξημένης ζήτησης τοπικών και παραδοσιακών προϊόντων που να ανταποκρίνονται στις ολοένα και μεγαλύτερες απαιτήσεις των καταναλωτών για ασφάλεια και υγιεινή. Στην Ελλάδα σήμερα, τοπικά προϊόντα έχουν ξεπεράσει τα ελληνικά σύνορα με τις κατάλληλες επικοινωνιακές στρατηγικές και επενδύσεις. Άλλα πάλι προϊόντα, μικρότερης σχετικά εμβέλειας, ενσωματωμένα στο τουριστικό προϊόν της κάθε περιοχής, αναπτύσσονται και αποκτούν το δικό τους καταναλωτικό κοινό.

Thesis
NonPeerReviewed

Φλώρινα (Ελλάδα ) - Εμπόριο
Τοπική αυτοδιοίκηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.