Συγκριτική ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρειών του κλάδου υγείας "Ιασώ, Ιατρικό Αθηνών, Euromedica"

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2010 (EN)
Συγκριτική ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρειών του κλάδου υγείας "Ιασώ, Ιατρικό Αθηνών, Euromedica"

Κωνσταντινίδου, Μαρία
Ναντσοπούλου, Θεοπούλα

Η εργασία αυτή αφορά την ανάλυση και το σχολιασμό βασικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Στόχος της αποτελεί, η κατανόηση βασικών οικονομικών στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των εταιρειών. H κείμενη εργασία δίνει την δυνατότητα σχολιασμού τριών εταιρειών του κλάδου υγείας (ΙΑΣΩ, ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ EUROMEDICA) με τη χρήση κρίσιμων μεθόδων. Αρχικά, πραγματοποιείται ο καθορισμός βασικών οικονομικών εννοιών, καθώς και οι σκοποί και οι στόχοι που εκπληρώνουν. Περιγράφονται επίσης οι χρήστες που τις διέπουν. Ακολουθούν οι έννοιες και η σπουδαιότητα των μεθόδων καθώς και η αξιολόγηση αυτών. Παρουσιάζονται επίσης οι έννοιες, η χρησιμότητα και οι κατηγορίες των αριθμοδεικτών. Στη συνέχεια δίνονται στοιχεία των τριών ομίλων που αναφέρεται η συγκεκριμένη εργασία, αναλύονται τα προφίλ αυτών και παρουσιάζεται μια ιστορική αναδρομή των ομίλων που εξετάζουμε. Κατόπιν γίνεται σύγκριση των οικονομικών καταστάσεων των τριών εταιρειών του κλάδου υγείας που εξετάζουμε διαχρονικά κατά τα έτη 2004, 2005, 2006 με τις τρεις μεθόδους ανάλυσης οι οποίες είναι η κάθετη ανάλυση, η οριζόντια ανάλυση και οι αριθμοδείκτες. Οι οικονομικές καταστάσεις αυτών των εταιρειών εξετάζονται διεξοδικά. Οι εταιρείες σχολιάζονται η κάθε μία ξεχωριστά. Εν συνεχεία διεξάγονται τα συμπεράσματα εξετάζοντας συγκριτικά τις τρεις εταιρείες υγείας. Τα έτη στα οποία επικεντρώνεται η συγκεκριμένη εργασία είναι όπως προαναφέρεται το 2004, 2005, 2006 που αντλήθηκαν από το πρόγραμμα Profile Analytics.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματοοικονομική ανάλυση
Εταιρείες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)