Μελέτη της λεκάνης του Δήμου Νίκαιας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Μελέτη της λεκάνης του Δήμου Νίκαιας

Βουλγαρίδης, Αχιλλέας

Σε αυτή την πτυχιακή εργασία μελετάται η υδρολογική λεκάνη του δήμου Νίκαιας. Για την εκπόνηση αυτής της εργασίας έγινε χάραξη του ανάγλυφου και προσδιορισμός της υδρολογικής λεκάνης με τη βοήθεια των προγραμμάτων Arc map,Surfer,Photoshop, Autocad. Έγινε χάραξη ισοϋψών και ψηφιοποίηση τους .Μετά υπολογίστηκε η βροχόπτωση η εξατμισοδιαπνοή και το πορώδες του εδάφους. Χρησιμοποιήθηκαν οι χάρτες της ΓΥΣ ( γεωλογικός , τοπογραφικός) και χάρτες απ το αρχείου του δήμου.Τα δεδομένα για την βροχόπτωση τα πήραμε απ το site www.meteo.gr και περιλαμβάνουν τα έτη 2011-2012 και βρίσκονται σε διάφορα υψόμετρα πού κυμαίνονται από 50-1100 μέτρα για τον καλύτερο και ποιο ακριβή υπολογισμό των Κατακρήμνισματων. Οι μετεωρολογικοί σταθμοί από τους οποίους λάβαμε τα δεδομένα είναι οι εξής: Υμηττού (υψόμετρο 1010 μέτρα), Εκάλη (υψόμετρο 340 μέτρα), Γκάζι (υψόμετρο 60 μέτρα), Ψυχικό (υψόμετρο 209 μέτρα) και δημιουργήσαμε την ευθεία στο διάγραμμα βροχόπτωσης υψομέτρου και τη χάραξη ισοϋετών καμπυλών.

Thesis
NonPeerReviewed

Υδάτινοι πόροι - Διαχείριση
Υδρογεωλογία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.