Σύστημα γραφείου με ενσωματωμένη υπολογιστική μονάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Σύστημα γραφείου με ενσωματωμένη υπολογιστική μονάδα

Παπατσώρης, Περικλής

Με τον όρο «διαδραστικός σταθμός εργασίας» (interactive workstation) εννοούμε εκείνο τον σταθμό εργασίας ο οποίος στοχεύει να ενσωματώσει σε ένα στοιχείο το σύστημα “γραφείο - ηλεκτρονικός υπολογιστής”. Με αυτό τον τρόπο, επιχειρείται να συγχωνευθεί και να μειωθεί το κόστος αγοράς ενός τέτοιου “συστήματος", πάντα με γνώμονα την βελτιστοποίηση της σχέσης «δυνατοτήτων - όγκου - βάρους». Στόχος ακόμα για την μελέτη της κατασκευής αυτής, αποτελεί η δυνατότητα της πολυμορφικότητας, η οποία θα επιτρέπει στο χρήστη να την προσαρμόζει σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες και προτιμήσεις του. Παράλληλα, προβάλλεται και η δυνατότητα της πτυσσόμενης “συσκευής”, η οποία θα μπορεί να φυλάσσεται ή ακόμα και να μεταφέρεται, εύκολα και άνετα, ακολουθώντας τον χρήστη.

Thesis
NonPeerReviewed

Βιομηχανικός σχεδιασμός
Έπιπλα - Βιομηχανία και εμπόριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.