Έλεγχος φέρουσας ικανότητας (κατά VESIC)

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2005 (EL)
Έλεγχος φέρουσας ικανότητας (κατά VESIC)

Αγγελόπουλος, Στυλιανός
Χατζημιχαήλ, Μιχαήλ

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει και αξιολογεί την συμπεριφορά της Φέρουσας ικανότητας βάση της θεωρίας του VESIC, εκτελώντας παραμετρικές αναλύσεις για τη Γεωμετρία θεμελίωσης και παραμετρικές αναλύσεις για τη Γεωμετρία του εδάφους.

Thesis
NonPeerReviewed

Θεμελιώσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.