Διαχείριση στερεών αποβλήτων: εναλλακτικές τεχνολογίες υπό το πρίσμα των οικονομικών και νομικών περιορισμών.

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Διαχείριση στερεών αποβλήτων: εναλλακτικές τεχνολογίες υπό το πρίσμα των οικονομικών και νομικών περιορισμών.

Χόντζιας, Ηλίας
Καραφύλλης, Αθανάσιος

Η διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (Α.Σ.Α.) είναι παγκοσμίως ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα που υπάρχουν ιδιαίτερα στις ανεπτυγμένες χώρες. Η διαχείριση των Α.Σ.Α περιέχει τεχνικές διαδικασίες και μεθόδους οι οποίες σχετίζονται με την συλλογή, τη μεταφορά, την προσωρινή αποθήκευση, την ανάκτηση των χρήσιμων υλικών και την τελική διάθεσή τους σε κατάλληλους χώρους . Οι διαδικασίες και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι αποδεκτές τεχνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά. Στον τομέα των αποβλήτων βασική αρχή είναι: η μείωση και αποφυγή της παραγωγής απορριμμάτων μέσα από την χρήση νέων τεχνολογικών μεθόδων καθώς και αλλαγή στην συμπεριφορά και νοοτροπία των ανθρώπων. Αυτό σημαίνει ότι η πολιτική διαχείρισης των απορριμμάτων δεν είναι μόνο αντικείμενο μιας τεχνικής διαδικασίας αλλά είναι θέμα κοινωνικής και πολιτικής συμπεριφοράς. Η σημαντική αύξηση της ποσότητας των απορριμμάτων τις τελευταίες δεκαετίες έκαναν αδύνατη την αφομοίωσή τους στο φυσικό αποδέκτη και απαιτήθηκε η ανάπτυξη της σύγχρονης τεχνολογίας για τη διαχείρισή τους. Η αυτόματη συλλογή, η μεταφόρτωση, η υγειονομική ταφή με σύγχρονες προδιαγραφές, η λιπασματοποίηση, η καύση κ.ά αποτελούν περιοχές έρευνας με μεγάλη τεχνολογική εξέλιξη. Εξάλλου η επιτυχία των συστημάτων διαχείρισης και ενεργειακής αξιοποίησης των απορριμμάτων, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη συνδρομή του, καθώς αυτός είναι που θα κάνει τη διαλογή και τον διαχωρισμό των υλικών, με σκοπό την ανακύκλωση ή την ανάκτηση τους. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι τα συστήματα διαχείρισης με διαλογή στην πηγή είναι τα πιο αποτελεσματικά.

Thesis
NonPeerReviewed

Απόβλητα - Βιολογική επεξεργασία
Απορρίμματα και διάθεση απορριμμάτων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)