Επιλογή χώρου υγειονομικής ταφής

RDF 

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see item page
in the web site of the repository *
shareSemantic enrichment/homogenization by EKT

2003 (EN)
Επιλογή χώρου υγειονομικής ταφής

Γεωργιάδης, Αναστάσιος
Καρακυριαζής, Ελευθέριος

Αντικείμενο της εργασίας είναι η καταγραφή και αξιολόγηση μίας σειράς ττροτεινόμενων κατ αρχήν χώρων, για τη δημιουργία μονάδων διάθεσης στερεών αποβλήτων, ώστε να αποφασιστεί ποιοι είναι οι καταλληλότεροι από αυτους, και σε τελικό στάδιο να οριστικοποιηθούν οι θέσεις όπου θα κατασκευαστούν οι μονάδες. Μετά απο τη συλλογή στοιχείων για τη μελέτη της φυσιογνωμίας του Νομού, η οποία αφορά: ^Στην έρευνα του περιβάλλοντος του κάθε υποψήφιου χώρου, ^Στην υφιστάμενη κατάσταση, ^Στο υπάρχον οδικό δίκτυο, ^Στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Νομού, δηλ. πολλοί διάσπαρτοι μικροί οικισμοί, καλλιέργειες, μοναστηριακές εκτάσεις κ.λ.π. Προκειμένου να γίνει μία προκαταρκτική αξιολόγηση και κατ' αρχήν επιλογή των κατάλληλων χώρων, εξετάσθηκαν σε πρώτο στάδιο τα ακόλουθα κριτήρια : •Γεωγραφική θέση •Απόσταση από οικισμούς •Μορφολογία - Εδαφος - Ανάγλυφο - Οπτική κάλυψη •Δυνατότητα πρόσβασης - οδικό δίκτυο •Κοινωνική αποδοχή •Ιδιοκτησιακό καθεστώς.

Thesis
NonPeerReviewed

Χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων
Απορρίμματα και διάθεση απορριμμάτων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2003


cc_by_nc_sa*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)