Επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης του τουρισμού στη Δυτική Μακεδονία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης του τουρισμού στη Δυτική Μακεδονία

Γούλιος, Κωνσταντίνος
Μητράκος, Βασίλειος

Η εργασία μας στοχεύει στο να προτείνει λύσεις και προοπτικές για την κατάσταση του τουρισμού στην Δυτική Μακεδονία, αποσκοπώντας στην διαμόρφωση ενός συστηματικού πλαισίου για την ορθολογική αξιοποίηση του τουριστικού αποθέματος της περιοχής και την ανάδειξη ενός νέου ισχυρού παραγωγικού τομέα που θα συμβάλλει στην διαφοροποίηση των πηγών εισοδήματος, στην ενίσχυση της απασχόλησης και τελικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Με την συμβολή της Αναπτυξιακής Εταιρείας Δυτικής Μακεδονίας (ΑΝΚΟ) Α.Ε. σε συνεργασία με την Shannon Development και την εταιρεία Ε.Π.Ι. Ε.Π.Ε. εκπονώντας το Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης του Τουρισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Τουριστική ανάπτυξη
Επιχειρηματικά σχέδια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.