Επιχειρηματικότητα σε αγροτικές περιοχές: η περίπτωση της Γεωργικής Ένωσης Συνεταιρισμών Πωλήσεως Οπωροκηπευτικών Βερμίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Επιχειρηματικότητα σε αγροτικές περιοχές: η περίπτωση της Γεωργικής Ένωσης Συνεταιρισμών Πωλήσεως Οπωροκηπευτικών Βερμίου

Παπαδοπούλου, Ευαγγελία

Η παρούσα πτυχιακή παρουσιάζει τις γεωργικές μεταβολές που υπήρξαν στη χώρα μας κατά την πάροδο του χρόνου. Τις βελτιώσεις που επήλθαν στην γεωργία, μετά το 1981, με την εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Τη σημερινή κατάσταση που επικρατεί στην χώρα μας αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, τα είδη γεωργίας και που αναπτύσσεται το καθένα. Δίνονται προτάσεις βελτίωσης για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα. Αναφέρονται ορισμοί για την επιχειρηματικότητα στην αγροτική ύπαιθρο. Επίσης αναφέρεται ο ρόλος των συνεταιρισμών και οι δραστηριότητες τους. Ειδικότερα εξετάζεται η περίπτωση της Γεωργικής Ένωσης Συνεταιρισμών Πωλήσεως Οπωροκηπευτικών Βερμίου. Γίνεται μια συνοπτική περιγραφή της περιφέρειας δράσης της ΓΕΣΠΟΒ.

Thesis
NonPeerReviewed

Συνεταιρισμοί
Αγροτικά προϊόντα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.