Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων για βιολογικό καθαρισμό

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2006 (EN)
Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων για βιολογικό καθαρισμό

Σαπουνόπουλος, Μιλτιάδης

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η σύνταξη και η εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για Βιολογικούς Καθαρισμούς. Με την εργασία αυτή κάποιος μπορεί να συντάξει μία ολοκληρωμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για Βιολογικούς Καθαρισμούς. Μία Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για να είναι ολοκληρωμένη πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής: 1. Ονομασία και είδος του έργου ή της δραστηριότητας Επωνυμία , είδος και μέγεθος έργου ή δραστηριότητας, διεύθυνση έδρας, τηλέφωνο έδρας, αρμόδιοι για θέματα σχετικά με το περιεχόμενο της μελέτης, φορέας υλοποίησης. Τοποθεσία (περιγραφή περιοχής, τοπογραφικό σκαρίφημα). Σε ακτίνα ενός χιλιομέτρου από τα όρια του γηπέδου θα γίνεται αναφορά στα ανθρωπογενή και φυσικά οικοσυστήματα. Επίσης θα γίνεται αναφορά στις θεσμικές ή λοιπές ρυθμίσεις που διέπουν όλη ή μέρος της περιοχής [Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ), Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙΠΕ), Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) κ.λ.π.] και θα διερευνάται ο χαρακτηρισμός της περιοχής επέμβασης ή μέρους αυτής ως προστατευτικής περιοχής με Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ), σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 1650/86 ή με βάση άλλη νομοθετική ρύθμιση ή διεθνή συνθήκη. Τα προαναφερόμενα θα απεικονίζονται σε χάρτες κατάλληλης κλίμακας. Συνοπτική περιγραφή των υφιστάμενων πηγών ρύπανσης και εκτίμηση της κατάστασης του περιβάλλοντος. Συνοπτική περιγραφή ανάγλυφου, μορφολογίας, σύστασης εδάφους, κλίσεων εδάφους κ.λ.π . Συνοπτική περιγραφή της υδρογεωλογίας της περιοχής.

Thesis
NonPeerReviewed

Βιολογικός καθαρισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)