Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα

Κατάκη, Ρωμύνα

Στην εργασία θα ασχοληθούμε με τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Η αγορά Παραγώγων προσφέρει πληθώρα ευκαιριών τόσο σε επενδυτές είτε αυτοί είναι ιδιώτες, είτε θεσμικοί, όσο και σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν την προστασία του χαρτοφυλακίου ή της περιουσίας τους, από μεταβολές σε αξίες, δείκτες, επιτόκια και καιρικά φαινόμενα. Εκτός από το πολύ σημαντικό αυτό πλεονέκτημα τα Παράγωγα Προϊόντα προσφέρουν ακόμη αυξημένες δυνατότητες εκμετάλλευσης όλων των τάσεων της αγοράς, ανοδικών, καθοδικών ή στατικών για την επίτευξη υψηλών κερδών με την δέσμευση μικρών κεφαλαίων. Τα Παράγωγα επί Μετεωρολογικών Δεικτών δημιουργήθηκαν με απώτερο σκοπό την μείωση, όσο το δυνατόν περισσότερο των αρνητικών επιπτώσεων που επιφέρουν οι μεταβολές του καιρού, όπως αυτές εκφράζονται δηλαδή με ακραία ή ασυνήθιστα φαινόμενα. Η μεγάλη εξάπλωση των Παραγώγων επί Μετεωρολογικών Δεικτών, παρόλο που έχουν συμπληρώσει λίγα χρόνια ζωής, οφείλεται κυρίως στο ότι καλύπτουν σημαντικά κενά των ασφαλιστήριων συμβολαίων και ότι ένας συνδυασμός αυτών των δύο βοηθά στην εξάλειψη σχεδόν των ζημιών, τόσο των υλικών όσο και των οικονομικών, από τα καιρικά φαινόμενα. Δυστυχώς για την Ελληνική Οικονομία και για τον επιχειρηματικό κόσμο το νέο αυτό Παράγωγο Προϊόν δεν υφίσταται ακόμη στο Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών. Ο δανεισμός τίτλων προς την ΕΤΕΣΕΠ και από αυτή προς τους επενδυτές γίνεται μέσω των Stock Repo και Stock Reverse Repo αντίστοιχα. To πρώτο προϊόν είναι το μοναδικό στα παράγωγα που αποφέρει εισόδημα χωρίς κίνδυνο και βοηθά στην δημιουργία της «δεξαμενής μετοχών» της ΕΤΕΣΕΠ, ενώ το δεύτερο απαιτεί καταβολή ημερήσιου τόκου από τον επενδυτή που θα δανειστεί μετοχές για την υλοποίηση της ανοικτής πώλησης μετοχικών αξιών. Επίσης, σημαντική είναι η βοήθεια που προσφέρουν οι Συμβάσεις Αγοράς R.A. (Repurchose Agreement) στους Ειδικούς Διαπραγματευτές για την ορθή και έγκυρη εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους απέναντι στους επενδυτές, το Χ.Π.Α. και την ΕΤΕΣΕΠ.

Thesis
NonPeerReviewed

Παράγωγα (Χρηματοοικονομική)
Χρηματοοικονομικά δικαιώματα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.