Λουτρά Λουτρακίου Αριδαία(Πάζαρ) Ν. Πέλλας: μοχλός ανάπτυξης για την περιοχή και η προοπτική τους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Λουτρά Λουτρακίου Αριδαία(Πάζαρ) Ν. Πέλλας: μοχλός ανάπτυξης για την περιοχή και η προοπτική τους

Μασταρούλη, Σταυρούλα

Η ερευνά αφορά στη διερεύνηση του είδους του τουρισμού που αναπτύχθηκε στα Λουτρά Λουτρακίου Αριδαίας Ν. Πέλλας και το οποίο αποτέλεσε μοχλό ανάπτυξης για τη συγκεκριμένη περιοχή. Στο πρώτο μέρος της εργασίας εκθέτουμε το σκοπό της έρευνας που είναι η εξέταση της συμβολής του τουρισμού στην ανάπτυξη της περιοχής των Λουτρών και της ευρύτερης περιφέρεια. Η στροφή προς τον τουρισμό κατά τις τελευταίες δεκαετίες, αποφέρει πλέον σημαντικό εισόδημα στους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι μέχρι πριν ορισμένα χρόνια θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν σαν πληθυσμός απασχολούμενος αποκλειστικά με τη γεωργία. Ο τουρισμός συνδέεται πρωταρχικά με την επιχείρηση των Λουτρών, με τα έσοδα από την εκμετάλλευση τόσο του υδροθεραπευτηρίου όσο και από τις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, δευτερευόντως με τα έσοδα από την προώθηση των αγροτικών προϊόντων που παράγονται στην περιοχή, καθώς και των τοπικών παρασκευασμάτων, ενώ προκύπτουν και οικονομικές ωφέλειες από τις επισκέψεις στους χώρους αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, του μουσείου και των σπηλαιολογικών πάρκων. Οφέλη δε προκύπτουν τέλος, από εισφορές που προκύπτουν από τις ποικίλες μορφές υπηρεσιών διασκέδασης, εστίασης κ.ά. που προσφέρονται στην περιοχή. Στο δεύτερο μέρος εξετάζεται το ενδεχόμενο προοπτικών εξέλιξης της περιοχής με βασικό πόλο την συγκεκριμένη επιχείρηση. Με τον ορό προοπτικές εννοούμε τους στόχους και τη στρατηγική που θέτει η ίδια η επιχείρηση, όπως την βελτίωση των ήδη υπαρχόντων εγκαταστάσεων (ξενοδοχείων, υδροθεραπευ- τηρίου) και τη δημιουργία νέων πιο συγχρόνων, την εκπαίδευση του προσωπικού που να μπορεί να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των επισκεπτών, την βελτίωση της συγκοινωνίας και του οδικού δικτύου. Όλα αυτά θα βοηθήσουν στην προσέλευση μεγαλύτερου αριθμού επισκεπτών τόσο ηλικιωμένων όσο και νέων.

Thesis
NonPeerReviewed

Τουρισμός
Οικονομική ανάπτυξη - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.