Τεχνική και θεμελιώδης ανάλυση του ομίλου ελληνικών πετρελαίων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Τεχνική και θεμελιώδης ανάλυση του ομίλου ελληνικών πετρελαίων

Ζαχαριόγλου, Πετρούλα

Μελετώντας την παρούσα ερευνητική μελέτη οι αναγνώστες μπορούν να εξοικειωθούν με το εννοιολογικό περιεχόμενο και την πρακτική εφαρμογή ενός πλήθους τεχνικών και εργαλείων ανάλυσης. Η μεθοδολογία ανάλυσης της λογιστικής ποιότητας των οικονομικών καταστάσεων και της τεχνικής ανάλυσης της χρηματιστηριακής μετοχής των Ελληνικών Πετρελαίων για τα έτη 2000 έως και 2003, είναι τα βασικά θέματα που θα αναπτυχθούν στην εργασία. Μία εισαγωγή στον όμιλο των ΕΛ.ΠΕ θα εντάξει τους αναγνώστες στη γενική χρηματοοικονομική θέση της επιχείρησης. Ανατρέχοντας σε εφημερίδες, περιοδικά και βιβλία συνέλεξα πληροφορίες γύρω από την εξέλιξη του ομίλου. Με τη βοήθεια των ισολογισμών (όπως αυτοί δημοσιεύτηκαν από τον όμιλο) ανέλυσα τα οικονομικά μεγέθη της επιχείρησης. Αριθμοδείκτες, κάθετη και οριζόντια ανάλυση κοινού μεγέθους και προβλέψεις κερδοφορίας και ζημίας ήταν τα βασικά εργαλεία που χρησιμοποίησα για την ανάλυση. Ένα σχέδιο επιχειρησιακό ολοκληρώνει το μέρος της θεμελιώδους ανάλυσης. Η τεχνική ανάλυση της μετοχής του ομίλου με τη βοήθεια σχηματισμών, δεικτών και ταλαντωτών των διαγραμμάτων της μετοχής μας οδηγεί σε επενδυτικές αποφάσεις. Τέλος συγκρίνονται οι δύο μέθοδοι ανάλυσης, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η τεχνική ανάλυση είναι πιο αξιόπιστη. Στο τέλος ακολουθεί παράρτημα με καταστάσεις ισολογισμών και αποτελεσμάτων αναλυτικές.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματοοικονομική ανάλυση
Εταιρείες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.