Διαδικασία συγχώνευσης εταιρειών ή μετατροπή εταιρείας από Ε.Π.Ε σε Α.Ε.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Διαδικασία συγχώνευσης εταιρειών ή μετατροπή εταιρείας από Ε.Π.Ε σε Α.Ε.

Τζολάκη, Δήμητρα

Στην εργασία θα αναλύσουμε την μετατροπή και την συγχώνευση των εταιρειών. Ανώνυμη εταιρεία μπορεί να δημιουργηθεί από συγχώνευση ατομικής επιχείρησης, προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε, Ε.Ε), Ε.Π.Ε. ή Κοινωνίας Αστικού Δικαίου, Κοινοπραξίας υπό ορισμένες προϋποθέσεις, κάνοντας χρήση των Ν.Δ. 1297/72 ή του Ν. 2166/93. Πριν πραγματοποιήσουμε την ανάλυση του πρακτικού μέρους του θέματος, θα αναπτύξουμε περιεκτικά τα θετικά και αρνητικά στοιχεία της συγχώνευσης.

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρείες - Μετατροπή και συγχώνευση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.