Προγραμματισμός απαιτήσεων υλικών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Προγραμματισμός απαιτήσεων υλικών

Οικονόμου, Αθηνά
Σιδέρη, Ελένη

Στην πτυχιακή θα ασχοληθούμε με τον προγραμματισμό απαιτήσεων υλικών (MRP). To MRP είναι ένα σύστημα ελέγχου της παραγωγής μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών. Με τον προγραμματισμό παραγωγής μπορεί μία επιχείρηση να ελέγχει, να υπολογίζει και να παράγει τα αντικείμενα ή τα προϊόντα που κατασκευάζει. Εμείς θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε την λειτουργία του προγραμματισμού έτσι ώστε να κατανοήσουμε τη χρησιμότητα του καθώς και τις ελλείψεις που μπορεί να παρουσιάζει. Παρακάτω αναφέρουμε με λίγα λόγια τι ακριβώς περιέχουν τα επόμενα κεφάλαια. Στο κεφάλαιο 1 γίνεται μια ιστορική αναδρομή και αναφέρονται οι στόχοι και η εφαρμοσιμότητα του συστήματος MRP. Το κεφάλαιο 2 αναφέρεται στον ορισμό του συστήματος, το σκοπό και την δομή του. Επίσης, αναφέρεται στη μεθοδολογία, τις μεθόδους επεξεργασίας και σε μερικά παραδείγματα. Στο επόμενο κεφάλαιο γίνεται λόγος για το απόθεμα ασφαλείας, τα μεγέθη παρτίδων των προϊόντων και για τις τεχνικές μεθόδους καθορισμού των μεγεθών των παρτίδων. Στο 4° κεφάλαιο ασχολούμαστε με την νευρικότητα ενός συστήματος MRP. Το 5° κεφάλαιο αφορά τον προγραμματισμό παραγωγής και την προσέγγιση σε ένα σύστημα MRP. Συνεχίζοντας την πτυχιακή με το 6° κεφάλαιο δίνουμε τα υπέρ και τα κατά του συστήματος. Τέλος, δύο τελευταία κεφάλαια 7 και 8 αναφερόμαστε σε άλλα συστήματα παρόμοια με το MRP. Κάνουμε συγκρίσεις μεταξύ τους και αναλύουμε το σύστημα ERP.

Thesis
NonPeerReviewed

Λογισμικό υπολογιστών
Προγραμματισμός παραγωγής

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.