Ανάλυση των βασικών χρηματιστηριακών δεικτών της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς(γενικός δείκτης και FTSE -20) και παρουσίαση των κρατικών εταιριών που πραγματοποίησαν δημόσια εγγραφή στο ελληνικό χρηματιστήριο κατά την περίοδο 1995-2005.

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
Ανάλυση των βασικών χρηματιστηριακών δεικτών της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς(γενικός δείκτης και FTSE -20) και παρουσίαση των κρατικών εταιριών που πραγματοποίησαν δημόσια εγγραφή στο ελληνικό χρηματιστήριο κατά την περίοδο 1995-2005.

Αθανασιάδης, Ιορδάνης

Η παρούσα εργασία αποτελείται από δυο βασικά μέρη. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται συνοπτικά κάποια χαρακτηριστικά της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, όπως οι αποδόσεις των βασικών χρηματιστηριακών δεικτών (ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ και FTSE-20) και η συνολική κεφαλαιοποίηση της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς και εξετάζεται η διαχρονική τους εξέλιξη κατά την περίοδο 1995 - 2005. Επίσης τα προαναφερόμενα χαρακτηριστικά συγκρίνονται με αντίστοιχα χρηματαγορών του εξωτερικού, αλλά και με την σωρευτική απόδοση του ελληνικού δεκαετούς ομολόγου. Το δεύτερο μέρος της εργασίας παρουσιάζει και αναλύει τις κρατικές εταιρίες που διατεθήκαν μετοχές τους με δημοσιά εγγραφή, ώστε αυτές να μπορούν να διαπραγματεύονται στο ελληνικό χρηματιστήριο κατά την περίοδο 1995 - 2ΘΘ6. Τα συμπεράσματα που βγαίνουν από την παραπάνω ανάλυση είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφεια αυτών των δημοσιών εγγραφών προσέφεραν στους επενδυτές ικανοποιητικά κέρδη και ανάληψη χαμηλού κινδύνου (Εκτός από αυτές της ΕΥΔΑΠ και της Αγροτικής τράπεζας που η απόδοση τους είναι αρνητική). Αυτό το γεγονός οφείλεται στο ότι αυτές οι εκδόσεις τιμολογούνται ελκυστικά και προσφέρονται κίνητρα συμμετοχής στις δημοσιές εγγραφές για να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των επενδυτών, ώστε το ελληνικό δημόσιο να ενισχύει το προφίλ στις διεθνείς χρηματαγορές και κεφαλαιαγορές.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιες επιχειρήσεις
Χρηματιστήρια
Δείκτες μετοχών

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)