Χωροταξιακή απεικόνιση των οικονομικών δραστηριοτήτων του νομού Ηρακλείου (και ειδικότερα της βόρειας παραλιακής ζώνης του νομού): μελέτη περίπτωσης: ο δήμος Γαζίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Χωροταξιακή απεικόνιση των οικονομικών δραστηριοτήτων του νομού Ηρακλείου (και ειδικότερα της βόρειας παραλιακής ζώνης του νομού): μελέτη περίπτωσης: ο δήμος Γαζίου

Βαρδαλαχάκης, Μιχαήλ

Η παρούσα μελέτη προχωρεί στην απεικόνιση των οικονομικών δραστηριοτήτων του Νομού Ηρακλείου και δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα σε μια εκτός σχεδίου περιοχή, η οποία αποτελεί το δήμο Γαζίου. Σε γενικές γραμμές η παρούσα μελέτη διερευνά τους τρόπους που μπορεί να αναπτυχθεί ο δήμος αυτός και επιλέγει μέσα από αυτούς, εκείνους που συγκεντρώνουν τις μεγαλύτερες εγγυήσεις εξασφάλισης της οικολογικής ισορροπίας για το δήμο και τις γύρω περιοχές. Η εντόπιση των αιτιών που δημιουργούν σοβαρά προβλήματα και εμποδίζουν την ορθολογική ανάπτυξη του δήμου Γαζίου, η έρευνα - αξιολόγηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης με κριτήριο την προστασία του περιβάλλοντος και οι προτάσεις με στόχο να κατευθύνουν και να οργανώσουν την ανάπτυξη της περιοχής είναι τα κύρια θέματα της μελέτης που θα ακολουθήσει. Σε πρώτη φάση παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση της ευρύτερης περιοχής. Τοποθετείται δηλαδή η Περιφέρεια Κρήτης και ο Νομός Ηρακλείου στο ευρύτερο χωρικό σύστημα που τους περιβάλλει. Η Περιφέρεια Κρήτης και ο Νομός Ηρακλείου αποτελούν την ευρύτερη περιοχή η οποία περιβάλλει τους τόπους που υπάρχουν προβλήματα και αυτούς που έχουν δυνατότητες ανάπτυξης. Από την έρευνα μέσα στην ευρύτερη περιοχή θα προκύψουν οικονομικά και κοινωνικά συμπεράσματα για την χωροταξική διάρθρωση, οι κατά τόπους δυνατότητες ανάπτυξης και μια πρώτη εκτίμηση των περιβαλλοντικών συνεπειών και του σχετικού οφέλους που μπορεί να προκύψει από την προστασία και την ανάπτυξή της. Στη συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτικά η περιοχή επέμβασης (Δήμος Γαζίου). Η περιοχή επέμβασης είναι ένα υποσύνολο της ευρύτερης περιοχής όπου μέσα σε αυτήν εξετάζονται λεπτομερέστατα οικονομικά, κοινωνικά, δημογραφικά, φυσικά, πολιτισμικά χαρακτηριστικά της. Επιχειρείται η αναλυτική καταγραφή των οικονομικών δραστηριοτήτων της περιοχής, ο εντοπισμός σημείων ή υποπεριοχών του Δήμου Γαζίου ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ή αναπτυξιακού ενδιαφέροντος.

Thesis
NonPeerReviewed

Τοπική αυτοδιοίκηση
Οικονομική ανάπτυξη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.