Η εφαρμογή του νόμου εταιρικής διακυβέρνησης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Η εφαρμογή του νόμου εταιρικής διακυβέρνησης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα

Καραμήτσου, Αναστασία

Η εταιρική διακυβέρνηση ως έννοια και ως μέθοδος διακρίβωσης της διαφάνειας, και του τρόπου λειτουργίας των επιχειρήσεων, αποτελεί διεθνώς προτεραιότητα για τους επενδυτές στις κεφαλαιαγορές από τα μέσα της δεκαετίας του '90 μέχρι σήμερα. Αυτή η τάση επεκτείνεται σταδιακά από τις ανεπτυγμένες οικονομίες στις υπόλοιπες, ενώ συγχρόνως επιχειρείται εμπλουτισμός και εμβάθυνση στους εξεταζόμενους δείκτες και τις ασκούμενες πολιτικές. Παράλληλα, ενισχύεται σταδιακά η εκτίμηση ότι υπάρχει θετική συσχέτιση του βαθμού συμμόρφωσης μιας επιχείρησης προς τις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης με την αξία της επιχείρησης και τη τιμή διαπραγμάτευσης της μετοχής της. Επακόλουθο αυτής της ενισχυόμενης με το χρόνο πεποίθησης είναι η διαμόρφωση μεθόδων αξιολόγησης του επιπέδου εταιρικής διακυβέρνησης με στόχο να εφαρμοσθούν άλλες από αυτές σε τοπικό και άλλες σε υπερεθνικό επίπεδο. Η προσπάθεια είναι σε πλήρη εξέλιξη και αποσκοπεί να μετασχηματίσει τις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης σε δείκτες που θα ποσοτικοποιούνται με κάποιον τρόπο, ώστε να καταστεί δυνατή η κατάταξη της κάθε εταιρείας σε εθνικό ή σε διεθνές επίπεδο. Αυτό θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο τόσο για τους επενδυτές όσο και για τις επιχειρήσεις, οι οποίες έτσι θα εντοπίζουν τις αρετές και τις ελλείψεις τους και θα μπορούν συντεταγμένα να επιδιώκουν τη βελτίωση τους. Η παρούσα εργασία αποσκοπεί να καλύψει τις δύο παραπάνω περιοχές, της εννοιολογικής αποσαφήνισης της εταιρικής διακυβέρνησης και των μεθόδων αξιολόγησης της.

Thesis
NonPeerReviewed

Νομολογία
Εταιρική διακυβέρνηση
Χρηματοπιστωτικό σύστημα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.