Ποιοτικός έλεγχος επιφανειακών και υπόγειων υδάτων των λιμνών Πολυφύτου(νομού Κοζάνης) και Πρεσπών(νομού Φλώρινας).

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Ποιοτικός έλεγχος επιφανειακών και υπόγειων υδάτων των λιμνών Πολυφύτου(νομού Κοζάνης) και Πρεσπών(νομού Φλώρινας).

Καλογρίδου, Φωτεινή

Η εργασία αυτή αναφέρεται στην ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας ελέγχου και αποτίμησης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων της λίμνης Πολυφύτου στο νομό Κοζάνης και της λίμνης Πρεσπών στο νομό Φλώρινας (και στο Αλβανικό κομμάτι) της Δυτικής Μακεδονίας και εστιάζεται στη μελέτη επικινδυνότητας των νερών τους. Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η διακύμανση των τιμών των κυριότερων παραμέτρων ελέγχου της ποιότητας των υδάτων όπως θερμοκρασία, αγωγιμότητα, pH, διαλυμένο οξυγόνο, θολερότητα, χλωροφύλλη, αμμωνιακά, στερεά, C6H5OH, COD, ΤΚΝ, Ν03, Ν02, Ρ04, S02 και των βαρέων μετάλλων σε μια χρονική περίοδο 6 μηνών σε τρία ελεγχόμενα σημεία της λίμνης Πρεσπών και στα επιφανειακά ύδατα της λίμνης Πολυφύτου στον Αλιάκμονα στην Βορειοδυτική Ελλάδα. Αναπτύχθηκαν τα συστήματα παρακολούθησης ποιότητας νερού (περιοδική παρακολούθηση .monitoring) και αναφέρθηκαν τα όργανα μέτρησης με τις αντίστοιχες προδιαγραφές. Εξετάσθηκαν εκτός των φυσικοχημικών παραμέτρων και τα οικολογικά χαρακτηριστικά των νερών, δηλαδή τα βιολογικά. Οι δε τιμές των μετρηθέντων παραμέτρων, μέσω των δεικτών , αποτελούν εργαλεία για την αξιολόγηση της ποιότητας των νερών των λιμνών και προσφέρουν σημαντικές πληροφορίες για τη φυσικοχημική και τη μικρό- βακτηριακή τους κατάσταση (MC Clelland 1974). Η διαδικασία των δειγματοληψιών και των μετρήσεων ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2007 και ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2007 . οι δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν μια φορά κάθε μήνα στην επιφάνεια όσο και στον πυθμένα των περισσότερων σημείων ελέγχου. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την επεξεργασία των υδάτινων δεδομένων είναι ότι οι τιμές των ποιοτικών παραμέτρων που μετρήθηκαν, είναι σε γενικές γραμμές , μέσα στα αποδεκτά όρια που ορίζει η ελληνική και η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Τα παραπάνω αποτελέσματα επιβεβαιώνονται και από τη χρήση των δεικτών.

Thesis
NonPeerReviewed

Νερό - Ανάλυση
Λίμνες - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)