Η κοινωνική ασφάλιση στην Ελλάδα και στην Ευρώπη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Η κοινωνική ασφάλιση στην Ελλάδα και στην Ευρώπη

Τσαπτζή, Θάλεια

Ο θεσμός της κοινωνικής ασφάλισης αποτελεί της είναι γνωστό μοχλό προαγωγής των ποικίλων επιδιώξεων του σύγχρονου κοινωνικού κράτους-πρόνοιας. Πρόκειται για θεσμό που προσέλαβε την τωρινή μορφή του μετά το Β' Παγκόσμιο πόλεμο όταν αναγνωρίστηκε η άξια του κοινωνικού ρόλου του κράτους. Το δικαίωμα ασφαλιστικής προστασίας υλοποιείται με διαφορετικό τρόπο σε κάθε χώρα που αντανακλά την παράδοση , το επίπεδο ανάπτυξης, την πολιτική και οικονομική φιλοσοφία της. Παρά της διάφορες της στην κοινωνική και την οικονομική φιλοσοφία της, των επιμέρους χωρών παρατηρείται ουσιαστικά σύγκλιση ως της τελικούς στόχους και της ευρύτερες επιδιώξεις. Ο θεσμός της κοινωνικής ασφάλισης στα εκατό και πλέον χρόνια λειτουργίας του έφθασε στη σύγχρονη ωριμότητα γνωρίζοντας πολλούς της μετασχηματισμούς. Από την πλευρά των δαπανών έχουμε ένταξη νέων προγραμμάτων, την ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση αυτών , την ελαχιστοποίηση των προϋποθέσεων για την απονομή παροχών και την αύξηση του αριθμού των δικαιούχων στο σύνολο του πληθυσμού. Η ταχύρυθμη οικονομική μεγέθυνση σε συνδυασμό με την συνεχή επέκταση της απασχόλησης επέτρεψαν τη σχετικά άνετη χρηματοδότηση των παροχών. Το οικονομικό της σκηνικό μεταβλήθηκε ραγδαία με αποτέλεσμα την εμφάνιση σημαντικών δυσχερειών. Η αντιμετώπιση όλων αυτών περιλαμβάνει την ευρύτερη αναμόρφωση και αναπροσανατολισμό των συστημάτων. Ήδη καταγράφονται διεθνώς τα πρώτα βήματα των νέων κατευθύνσεων που δεν είναι άλλη από την εκλογίκευση του συστήματος παροχών, την απαίτηση για αυστηρή δημοσιονομική πειθαρχία και την μεταβολή της αναλογίες των πηγών χρηματοδότησης. Το ελληνικό κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα εισέρχεται και αυτό σε μια νέα φάση.

Thesis
NonPeerReviewed

Ασφάλεια εργαζομένων
Κοινωνική πρόνοια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.