Κοινωνική οικονομία: η ελληνική περίπτωση

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2014 (EN)
Κοινωνική οικονομία: η ελληνική περίπτωση

Συμεωνίδης, Χαράλαμπος

Σε αυτό την εργασία, θα επιχειρήσουμε μία κριτική παρουσίαση των βασικών εννοιολογικών και θεωρητικών προσεγγίσεων γύρω από τον τρίτο τομέα, την κοινωνική. Η συγκεκριμένη προσπάθεια κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική για τρεις λόγους. Πρώτον, η σχετική συζήτηση στην Ελλάδα υπολείπεται του τρόπου με τον οποίο θεωρητικοποιείται το πεδίο του τρίτου τομέα διεθνώς. Δεύτερον, στην ακαδημαϊκή συζήτηση σχετικά με τον τρίτο τομέα χρησιμοποιούνται άλλοι όροι όπως η κοινωνία των πολιτών, το κοινωνικό κεφάλαιο, χωρίς όμως να συνδέονται οργανικά οι αναλυτικές έννοιες. Τρίτον, στο βαθμό που η παρούσα έρευνα κάνει χρήση αυτών των εννοιών είναι αναγκαίο να θέσει τα αναλυτικά εργαλεία που χρησιμοποιεί και να προσδιορίσει την ορολογία της. Ο τρίτος τομέας καλύπτει πολλές λειτουργίες των κοινωνικών υπηρεσιών όπως είναι για παράδειγμα η φροντίδα για την υγεία, η παιδεία, η κατοικία, διάφορα πολιτισμικά στοιχεία κ.λ.π. και γι αυτό το λόγο είναι ιδιαίτερα δύσκολο να βρεθεί ένας κοινά αποδεκτός ορισμός. Για τον τρίτο τομέα έχουν δοθεί κατά καιρούς έννοιες σχετικές με τον μη οικονομικό ρόλο των φορέων του σύμφωνα με τις οποίες εμφανίζονται αρκετά μειονεκτήματα όσο αναφορά την απασχόληση και τη μείωση της ανεργίας, αλλά και με τον οικονομικό ρόλο των φορέων του που δίνεται προτεραιότητα στην οικονομική του συμβολή. Γενικότερα, η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και η οικονομική κρίση έχουν άσχημες επιπτώσεις στην καθημερινότητα των πολιτών, οι οποίοι αναπτύσσουν διάφορες συνεργασίες έχοντας ως κύριο στόχο να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα και να καλυφθούν ανάγκες που δεν μπορούν να καλύψουν ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας της οικονομίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Κοινωνική πρόνοια
Κοινωνική πολιτική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)