Διατροφή της χοίρο-μητέρας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Διατροφή της χοίρο-μητέρας

Μωσαΐδου, Ελισάβετ

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η παρουσίαση της διατροφής χοιρομητέρας κατά τη διάρκεια της κυοφορίας. Έχουμε τρεις φάσεις αναπαραγωγικού κύκλου: ο οίστρος, η κυοφορία και η γαλακτοπαραγωγή, όπου όλες βρίσκονται μεταξύ τους σε στενή φυσιολογική εξάρτηση. Έχει αποδειχτεί ότι, το υψηλό επίπεδο διατροφής κατά την κυοφορία προκαλεί μείωση της κατανάλωσης τροφής από τη χοιρομητέρα κατά την γαλακτική περίοδο, δηλαδή μειώνεται η όρεξη του ζώου. Επομένως, το ψηλό επίπεδο διατροφής κατά την κυοφορία, επιδρά σε τελική ανάλυση δυσμενώς στην γαλακτοπαραγωγή και στην πρώτη ανάπτυξη των χοιριδίων και δυσχεραίνει τον απογαλακτισμό τους σε μικρή ηλικία.

Thesis
NonPeerReviewed

Χοιροτροφία
Ζωική αναπαραγωγή

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.