Χημικές - βιολογικές μέθοδοι αντιρρύπανσης

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2005 (EN)
Χημικές - βιολογικές μέθοδοι αντιρρύπανσης

Μπαμπά, Βασιλική

Η παρούσα εργασία παραθέτει πρώτα τις δύο μεθόδους που χρησιμοποιούνται ευρέως σήμερα, δηλαδή την ταφή και την καύση, οι οποίες όπως συμπεραίνεται δεν αδρανοποιούν τα επικίνδυνα απόβλητα και επομένως δεν αποτελούν την καλύτερη δυνατή λύση. Στη συνέχεια αναλύονται οι κυριότεροι ρυπαντές και τα χαρακτηριστικά τους, όπως είναι οι πολυκυκλικοί υδρογονάνθρακες, οι υδρογονάνθρακές πετρελαίου, οι πολυχλωριωμένες κυκλικές ενώσεις, τα πολυχλωριωμένα διφαινύλια και τριφαινύλια, οι πολυχλωριωμένες διοξίνες και τα παρασιτοκτόνα. Στην παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια να συνειδητοποιήσουμε όλοι μας το μέγεθος του προβλήματος της ρύπανσης, διότι όλοι αυτοί οι ρυπαντές σε συνδιασμό με τα βιομηχανικά ατυχήματα που κατά καιρούς έχουν συμβεί σε ολόκληρο τον πλανήτη, καταστούν αναγκαία την εφαρμογή είτε των χημικών είτε των βιολογικών μεθόδων αντιρρύπανσης, ανάλογα τη μορφή και την συγκέντρωση του ρύπου. Έτσι για πολύ μικρές συγκεντρώσεις, όπου μερικοί ρύποι δεν ανιχνεύονται, χρησιμοποιείται η μέθοδος του μαγνητικού πυρηνικού συντονισμού(Ν.Μ.Η..), η οποία και παρουσιάζεται στην εργασία αυτή συνοπτικά. Το κύριο μέρος της εργασίας αυτής αποτελείται από την παρουσίαση των χημικών μεθόδων, δηλαδή της εξουδετέρωσης, της οξειδοαναγωγής, της φωτόλυσης, της κροκίδωσης και της συσσωμάτωσης, καθώς και της χημικής καθίζησης και της ιονταλλαγής. Επίσης οι βιολογικές μέθοδοι όπως η βιοαποκατάσταση-βιοεξυγίανση και η βιομετατροπή, οι οποίες αποτελούν νέα τεχνολογία καθώς η εφαρμογή τους σήμερα είναι περιορισμένη, παρατίθενται αναλυτικά. Η συνειδητοποίηση όλων μας, για δραστικά μέτρα αντιμετώπισης της ρύπανσης, είναι επιτακτική ανάγκη για το μέλλον του πλανήτη. Η αντιμετώπιση όμως δεν είναι το μοναδικό μέσο μείωσης της ρύπανσης. Θα πρέπει να υπολογίζουμε όλοι το περιβάλλον μέσα στο οποί ζούμε, ελαχιστοποιώντας τις πιθανότητες ρύπανσης του. Επειδή λοιπόν, η ρύπανση και οι τρόποι αντιμετώπισης της είναι υπόθεση όλων μας, γι’αυτό ακριβώς το λόγο συντάχθηκε η παρούσα εργασία, ως προσπάθεια εμβάθυνσης σε αυτές τις μεθόδους αντιρρύπανσης, το οποίο αποτελεί αντικείμενο των σπουδών μου.

Thesis
NonPeerReviewed

Αντιρρυπαντική τεχνολογία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)