Μόλυνση υδροφόρων στρωμάτων από πετρελαιοειδή

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2004 (EN)
Μόλυνση υδροφόρων στρωμάτων από πετρελαιοειδή

Μπιλαδέρης, Ιορδάνης

Η ύπαρξη υδροφόρων στρωμάτων στο υπέδαφος αποτελεί σημαντικό στοιχείο πλούτου για την περιοχή ύπαρξης τους. Αυτό συμβαίνει διότι με την άντληση του νερού που υπάρχει στα στρώματα αυτά, καλύπτονται πολλές ανθρώπινες ανάγκες. Ανάγκες βιολογικές αλλά και ανάγκες που αφορούν την οικονομική ανάπτυξη του ανθρώπου, με τη μορφή της βιομηχανίας ή της γεωργίας. Η ποιότητα του νερού είναι αυτή που καθορίζει και την χρήση του. Υπάρχουν περιοχές όπου η ζήτηση πόσιμου νερού καλύπτεται πάνω από 50% από την άντληση υπόγειων νερών από υδροφόρα στρώματα. Τις τελευταίες δεκαετίες υπάρχει έντονο το πρόβλημα της υποβάθμισης της ποιότητας των υπόγειων νερών, λόγω της μόλυνσής τους από πετρελαιοειδή, κυρίως σε βιομηχανικές περιοχές και γενικότερα σε περιοχές όπου γίνεται αποθήκευση καυσίμων. Το πρόβλημα της μόλυνσης των υδροφόρων στρωμάτων γίνεται ακόμη μεγαλύτερο λόγω της ροής του νερού, την οποία συναντάμε μέσα στα περισσότερα υδροφόρα στρώματα. Οι τρόποι αντιμετώπισης έχουν σαν κοινό στόχο την επιτυχή και όσο το δυνατόν οικονομική αποκατάσταση της μολυσμένης περιοχής. Οι μέθοδοι αυτοί διαφέρουν ανάλογα με την έκταση της μόλυνσης, την φύση της και το κόστος που μπορεί να προκόψει για την αποκατάσταση αυτής. Οι μέθοδοι περιλαμβάνουν την εμφύσηση αέρα στα μολυσμένα στρώματα, αλλά και την άντληση νερού από αυτά. Με την εμφύσηση αέρα πετυχαίνεται η απομάκρυνση των οργανικών πτητικών ενώσεων που είναι επιφανειακά προσκολλημένες στο νερό. Με την άντληση το νερό ανέρχεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπου ρέει και κατά τη διάρκεια της ροής αυτής το νερό αποκαθίσταται. Επίσης, η χρήση βιολογικών αντιδραστήρων είναι μια γνωστή μέθοδος αντιμετώπισης της μόλυνσης των υπογείων νερών. Τέλος, ανάμεσα στις μεθόδους λαμβάνονται υπόψη και φυσικοί τρόποι αποκατάστασης της μόλυνσης, όπως μικροβιακές αλλά και φυσικές αντιδράσεις μεταξύ των στοιχείων.

Thesis
NonPeerReviewed

Μόλυνση υδάτων
Πετρέλαιο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)