Ανάπτυξη φωτοβολταϊκών πάρκων: λειτουργικά χαρακτηριστικά, περιβαλλοντικά οφέλη και προοπτικές ανάπτυξης

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2010 (EL)
Ανάπτυξη φωτοβολταϊκών πάρκων: λειτουργικά χαρακτηριστικά, περιβαλλοντικά οφέλη και προοπτικές ανάπτυξης

Σεβαστάκης, Κωνσταντίνος-Ευάγγελος

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η περιγραφή και η ανάπτυξη των Φωτοβολταικων πάρκων η αναφορά στα λειτουργικά χαρακτηριστικά τόσο ολοκλήρων των εγκαταστάσεων όσο και των επιμέρους τμημάτων τους γράφονται επίσης τα περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα και οι προοπτικές ανάπτυξης τέτοιων εφαρμογών. Ακολούθως περιγράφονται με βιογραφικό ύφος γενικές αρχές λειτουργίας τέτοιων συστημάτων με στόχο την απόκτηση από τον αναγνώστη σφαιρικών και συνολικών γνώσεων επί του θέματος.

Thesis
NonPeerReviewed

Φωτοβολταϊκή ενέργεια
Περιβάλλον και ενέργεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.