Μελέτη επικινδυνότητας υδάτων λίμνης Πολυφύτου στη λεκάνη απορροής του Αλιάκμωνα, νομού Κοζάνης

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2006 (EN)
Μελέτη επικινδυνότητας υδάτων λίμνης Πολυφύτου στη λεκάνη απορροής του Αλιάκμωνα, νομού Κοζάνης

Εγγλέζου, Βασιλική

Ο έλεγχος της ποιότητας των υδάτων της λίμνης συμπεριλάμβανε μετρήσεις παραμέτρων οργανοληπτικού ελέγχου (θολερότητα, ολικά στερεά), φυσικοχημικού ελέγχου (θερμοκρασία, αγωγιμότητα, ΡΗ), μετρήσεις βαρέων και τοξικών μετάλλων (Cu, Fe, Zn, Mn, Pb, Cr, Ni, Cd), καθώς επίσης και ελέγχου οργανικής ρύπανσης (TC, DO, BOD, COD) όπως και μετρήσεις θρεπτικών συστατικών - δεικτών ευτροφισμού. Οι πίνακες δείχνουν τις ελάχιστες, τις μέγιστες και τον μέσο όρο των τιμών που παρατηρήθηκαν όσον αφορά τα χαρακτηριστικά της ποιότητας του νερού, σε όλους τους σταθμούς ελέγχου συγκρινόμενες με τα επιτρεπτά όρια σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Τα δεδομένα έδειξαν ότι: Α) Δεν υπάρχει σημαντική διαφορά ανάμεσα στις τιμές από τις δειγματοληψίες στην επιφάνεια και στον πυθμένα της λίμνης. Β) Οι μετρήσεις όλων των παραμέτρων βρίσκονται γενικά σε αποδεκτά επίπεδα. Γ) Σε σύγκριση με προηγούμενες έρευνες παρατηρείται κατά περιόδους μία βελτίωση στις τιμές κάποιων παραμέτρων. Η στάθμη του ποταμού κατά την περίοδο 10/2004 - 2/2005 ήταν τόσο χαμηλή που ήτανε αδύνατη η δειγματοληψία κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου. Οι τιμές του ΡΗ σε όλα τα σημεία δειγματοληψίας κυμάνθηκαν από 7.1-8.5 και δεν προκαλούν προβλήματα στο υδάτινο περιβάλλον. Η αγωγιμότητα ήταν σταθερή την περίοδο της έρευνας με μέσο όρο διακύμανσης στο σημείο δειγματοληψίας της γέφυρας των Σερβίων 384 pS/cm σε αποδεκτά δηλαδή επίπεδα. Στην περίπτωση των βαρέων μετάλλων, οι τιμές είναι πολύ χαμηλές και κάτω από τα επιτρεπτά όρια σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ο ποταμός Αλιάκμονας είναι ο πιο σημαντικός για τους δήμους των περιοχών που διασχίζει και πολλές μεγάλες πόλεις τον χρησιμοποιούν για διάφορους σκοπούς, κυρίως ως αποδέκτη των λυμάτων τους. Τα αστικά και βιομηχανικά λύματα συμβάλλουν στην μόλυνση της λίμνης. Η ρύπανση της λίμνης Πολυφύτου βρίσκεται εντός των αποδεκτών ορίων. Η ποιότητα του νερού πρέπει να διατηρείται και να βελτιώνεται. Η αισθητική της λίμνης παραμένει ικανοποιητική και κατάλληλη για δραστηριότητες αναψυχής.

Thesis
NonPeerReviewed

Μόλυνση υδάτων
Βαρέα μέταλλα
Λίμνες - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)