Αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα - Α.Σ.Σ.

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα - Α.Σ.Σ.

Χατζηδημητρίου, Κωνσταντίνος
Στάης, Γεώργιος
Τζιόλας, Κωνσταντίνος

Ο στόχος της συγκεκριμένης εργασίας είναι: α) Η εκτενής βιβλιογραφική ανασκόπηση του θέματος. Ειδικότερα σε ό,τι έχει σχέση με: ο Την διερεύνηση των απαιτήσεων των συστατικών υλικών (π.χ. αδρανή, χημικά πρόσμεικτα, ορυκτά πρόσθετα) και την καταλληλότητά τους για την παρασκευή Α.Σ.Σ.. ο Την διερεύνηση των απαιτήσεων του νωπού Α.Σ.Σ., των ελέγχων-δοκιμών και μεθόδων για την επίτευξη των επιθυμητών ιδιοτήτων του και των απαιτήσεων του σκληρυμένου Α.Σ.Σ.. ο Τις μεθόδους συστηματικής μελέτης σύνθεσης Α Σ.Σ. βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων ποιοτικού ελέγχου, τα οποία καθορίζουν τα όρια των επιτρεπόμενων μέγιστων και ελάχιστων τιμών για τις ιδιότητες νωπού και σκληρυμένου Α.Σ.Σ. Η προτεινόμενη τελική σύνθεση πρέπει να είναι προϊόν διαδικασίας βέλτιστου σχεδιασμού με αντικείμενο την ελαχιστοποίηση του κόστους ο Την παρασκευή και τη διάστρωση του Α.Σ.Σ.. ο Τις εφαρμογές ανά τον κόσμο του Α.Σ.Σ.. ο Τα κυριότερα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του Α.Σ.Σ.. ο Τα συμπεράσματα από τη μέχρι τώρα χρήση του Α.Σ.Σ.. ο Το μέλλον του Α.Σ.Σ.. ο Τις γενικότερες συμβουλές και οδηγίες για την αποφυγή προβλημάτων κατά την παρασκευή και χρήση του Α.Σ.Σ.. β) Δοκιμαστικά αναμείγματα αυτοσυμπυκνούμενου σκυροδέματος αποτελούμενα από'εγχώρια συστατικά υλικά (στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό) στο χώρο του εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου Π.Υ.Θ. της Εγνατίας Οδού Πιο αναλυτικά η έρευνα ασχολήθηκε με: ο Την επιλογή των κατάλληλων συστατικών υλικών (τύπος αδρανών, πληρωτικών κονιών, χημικών πρόσμεικτων, κ.α.). ο Την επιλογή των κριτηρίων ποιοτικού ελέγχου του Α.Σ.Σ., και την κατασκευή των συσκευών για την πραγματοποίηση των ελέγχων αυτών στο εργαστήριο δοκιμής εξάπλωσης (Slump Flow), V-Funnel και της δοκιμής L-Box], ο Την πρακτική επαλήθευση της βέλτιστης σύνθεσης στο εργαστήριο μετά την παρασκευή πλήθους δοκιμαστικών μειγμάτων

Thesis
NonPeerReviewed

Σκυρόδεμα
Τσιμέντο - Βιομηχανία και εμπόριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)