Σύγχρονες μορφές χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2005 (EN)
Σύγχρονες μορφές χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Χειροπούλου, Ελένη
Ντίκου, Κλεοπάτρα

Υπάρχουν διαφόρων ειδών επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα. Οι περισσότερες από αυτές χαρακτηρίζονται ως μικρομεσαίες επιχειρήσεις λόγω του μικρού αριθμού ατόμων που απασχολούν αλλά και λόγω των κεφαλαίων που διαθέτουν. Η ίδρυση μιας τέτοιας επιχείρησης για έναν ιδιώτη είναι αρκετά δύσκολη, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν πολύ λίγα κεφάλαια. Βέβαια υπάρχουν πολλές μορφές χρηματοδότησης οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν ένα νέο επιχειρηματία στο ξεκίνημα του. Η πιο συνηθισμένη μορφή άντλησης κεφαλαίων είναι ο τραπεζικός δανεισμός που χωρίζεται σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα τις ανάγκες της επιχείρησης, η άντληση κεφαλαίων μέσω της χρηματαγοράς, της χρηματιστηριακής αλλά και της παράλληλης αγοράς. Επίσης ο επιχειρηματίας για την καλύτερη λειτουργία της επιχείρησης του μπορεί να στραφεί στις μεθόδους του factoring, του forfaiting του leasing, αλλά και σε μια πιο εξειδικευμένη, νέα μορφή χρηματοδότησης την venture capital. Αλλη μορφή άντλησης κεφαλαίων είναι οι επιχορηγήσεις που δίνονται από το κράτος όταν ο επιχειρηματίας προσκομίσει το κατάλληλο επιχειρηματικό σχέδιο. Τέλος σαν επενδυτική μορφή για την ίδρυση μιας επιχείρησης μπορεί να θεωρηθεί η μέθοδος του franchise. Όλες αυτές οι πηγές άντλησης κεφαλαίων παρουσιάζουν θετικά αλλά και αρνητικά σημεία γι αυτό το λόγο ο νέος επιχειρηματίας πρέπει να επιλέξει πολύ προσεχτικά την ή τις μορφές που θα ακολουθήσει για την ίδρυση της επιχείρησης του αλλά και την καλή χρηματοοικονομική λειτουργία της στο μέλλον. Ανάλογα με τις ανάγκες που έχει μια επιχείρηση μπορεί να προσαρμόσει χρονικά το είδος της χρηματοδότησης που έχει επιλέξει. Οι χρηματοδοτήσεις χωρίζονται χρονικά σε τρις κατηγορίες. Γην βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση αλλά και την βραχυπρόθεσμη επένδυση των πλεονάζων κεφαλαίων της επιχείρησης, την μεσοπρόθεσμη χρηματοδότηση και επένδυση και τέλος την μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση και επένδυση των κεφαλαίων της επιχείρησης.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματοδότηση
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)