Αξιοποίηση της ποιότητας του αέρα στο κεντρικό κτίριο του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Αξιοποίηση της ποιότητας του αέρα στο κεντρικό κτίριο του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Μπέμπη, Κορνηλία
Καπάταγη, Σεβαστή

Ο ιούριος στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας ,είναι προσδιορισμός τριών από των πιο σημαντικών εσωτερικών ρύπων όπως είναι το όζον , τα αιωρούμενα σωματίδια (ΡΜ10) και το μονοξείδιο του άνθρακα . Επιπλέον, μελετήθηκε η σύσταση των σωματιδιακών ρύπων (ΡΜ10) . Για τον σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις των παραπάνω ρύπων στον εσωτερικό χώρο του Τ.Ε.] και ειδικότερα στο ισόγειο , στο χώρο που γενικά συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός σπουδαστών , για μεγάλο διάστημα της ημέρας .

Thesis
NonPeerReviewed

Ατμοσφαιρική ρύπανση εσωτερικών χώρων
Αέρας - Μόλυνση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.