Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν και οι θεωρίες διανομής του εισοδήματος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν και οι θεωρίες διανομής του εισοδήματος

Καρυδοπούλου, Γεωργία

Τα ερωτήματα που απασχολούν την παρούσα πτυχιακή εργασία περιλαμβάνουν τους βασικούς κλάδους της Οικονομικής Επιστήμης, όχι όμως ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο, αλλά σε συνδυασμό μεταξύ τους. Έτσι, αρχικά γίνεται παρουσίαση βασικών οικονομικών εννοιών (του βασικού οικονομικού προβλήματος, του συνολικού προϊόντος, της συνάρτησης παραγωγής, της μέσης και οριακής παραγωγικότητας, του κόστους ευκαιρίας, της καμπύλης παραγωγικών δυνατοτήτων και του οικονομικού κυκλώματος). Κατόπιν, η ανάλυση περνά στο μακροοικονομικό επίπεδο, όπου αναλύονται οι έννοιες του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, της διανομής του εισοδήματος, της κατανάλωσης, της αποταμίευσης, της επένδυσης και των οικονομικών διακυμάνσεων. Αφού, λοιπόν, αποκτηθεί μία γενική εικόνα για την λειτουργία μίας σύγχρονης οικονομίας, γίνεται μία προσπάθεια να αναλυθεί η οικονομική πολιτική της Ελλάδας για την περίοδο 1980-2004.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομία
Εισόδημα
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.