Ανάλυση εταιρίας περιορισμένης ευθύνης = Limited liability of company analysis

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2012 (EN)
Ανάλυση εταιρίας περιορισμένης ευθύνης = Limited liability of company analysis

Βράκας, Γεώργιος
Κιοσσές, Λουκάς

Η παρούσα εργασία μας πραγματεύεται την ανάλυση της λειτουργικής μορφής των επιχειρήσεων περιορισμένης ευθύνης εντός της Ελληνικής κοινωνίας. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή της έννοιας της επιχείρησης στην Ελλάδα, τη σημασία της επιχείρησης στην κοινωνία μας και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που παρουσιάζουν οι επιχειρήσεις. Επιπρόσθετα γίνεται αναφορά της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας και οι επιπτώσεις που προκύπτουν στις επιχειρήσεις και γενικά στην κοινωνία. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται η έννοια, τα χαρακτηριστικά και ο σκοπός των εταιριών περιορισμένης ευθύνης. Επίσης αναφέρονται τα βήματα και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ίδρυση των επιχειρήσεων περιορισμένης ευθύνης και παρουσιάζεται ένα παράδειγμα για την κατανόηση του τρόπου ίδρυσης και της λειτουργίας τους. Επιπρόσθετα γίνεται αναφορά στις λογιστικές εγγραφές συστάσεως των επιχειρήσεων περιορισμένης ευθύνης και αναφέρονται παραδείγματα. Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στη μετατροπή των εταιριών περιορισμένης ευθύνης σε ανώνυμες εταιρίες, τα χαρακτηριστικά τους, τις κινήσεις που απαιτούνται καθώς και τις φορολογικές επιπτώσεις που υφίστανται λόγο της μετατροπής. Επίσης γίνεται αναφορά για την φορολογία των επιχειρήσεων περιορισμένης ευθύνης. Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο αναφέρονται τα συμπεράσματα μας από την ανάλυση εταιριών περιορισμένης ευθύνης.

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)